Dóna d’alta la teua empresa en 48 hores en el nostre PUNT PAE, autoritzat pel Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat

Gràcies a la tramitació telemàtica del Centre d’Informació i Xarxa de Creació d’empreses (CIRCE) que permet l’intercanvi de documentació necessària per a la creació d’empreses, mitjançant el Document Únic Electrònic (DUE),  podràs gestionar, d’una sola vegada, els diferents tràmits de les administracions públiques implicades en l’alta d’una activitat empresarial. com són l’Agència Tributària i la Seguretat Social. Amb aquesta fórmula optimitzes temps, evites desplaçaments i és més senzill emprendre. Així que si vols emprendre i donar d’alta la teva activitat en una de les següents formes jurídiques: Empresari Individual (Treballador Autònom), Societat de Responsabilitat Limitada (SL) o Societat Limitada Nova Empresa (SLNE), vine a veure’ns!.

Aquest sistema de tramitació telemàtica integra en un únic procediment administratiu, entre altres, les segúents actuacions:

 • Alta Censal en el Agència Tributaria.
 • Alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms.
 • Inscripció de la persona emprenedora en la Seguretat Social.
 • Creació del compte de cotització.
 • Afiliació a la Seguretat Social.
 • Altes de treballadors per compte d’altri.

Las formes jurídiques que poden tramitar-se són:

 • Empresari/a individual (Autònom/a).
 • Societat Llimitada (SL).
 • Societat Limitada Nova Empresa (SLNE).

Aquest sistema t’ofereix les següents avantatges:

 • Estalvi de temps i costos.
 • Estalvi en tràmits.
 • Control dels tràmits i situació de l’expedient.
 • Confidencialitat.