AJUDES I SUBVENCIONS

AJUDES I SUBVENCIONS EMPRESARIALS

Recollim totes les ajudes i subvencions en curs destinades a donar suport a la creació o a la millora de l’activitat empresarial.

 

Proces de la sol·licitud:

Obert

Ampliació del crèdit destinat a la convocatòria de subvencions destinades a fomentar la modernització dels comerços detallistes .

30/09/2020

La conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius, mitjançant resolució, amplia el crèdit destinat a la convocatòria de subvencions destinades a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, així com la continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis considerats emblemàtics...

Més informació

Proces de la sol·licitud:

Obert

Línia d’ajuts pel finançament industrial IDI-ISBA 2020.

24/09/2020

Convocatòria d’una línia d’ajuda a la microempresa, petita i mitjana empresa industrial de les Illes Balears per cobrir les despeses d’operacions de finançament per a inversions productives previstes en el Pla estratègic industrial 2018-2025.
Beneficiaris: Aquestes ajudes aniran adreçades a PIMES de naturalesa privada, i les societats civils o comunitats de béns domiciliades, que duguin a terme un projecte d’inversió per a la millora dels processos productius o de producte a les Illes Balears.

Més informació

Proces de la sol·licitud:

Tancat

Convocatòria extraordinària d’ajudes per la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d’aire per a reduir els contagis pel COVID-19

17/12/2020

Tipus d’ajuda: Subvenció
Destinataris: Persones físiques i jurídiques privades, les agrupacions de persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat

Més informació

Proces de la sol·licitud:

Tancat

Convocatòria per a l’any 2021, de determinades ajudes comunitàries directes a l’agricultura i ramaderia.

01/02/2021

Tipus d’ajuda: Indemnització, Primes, Subvenció
Destinataris: Agrari, Ramader
Termini de sol·licitud: De l’1 de febrer al 30 d’abril de 2021
Web de l’organisme convocant: http://www.caib.es

Més informació

Proces de la sol·licitud:

Tancat

Convocatòria pública de subvencions per a l’any 2021 per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica dirigida a particulars

15/01/2021

Tipus d’ajuda: Subvenció
Destinataris: Petites i mitjanes empreses, entitats sense ànim de lucre i persones físiques que tinguin domicili a les Illes Balears

Més informació

Proces de la sol·licitud:

Obert

Convocatòria extraordinària d’ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19

10/02/2021

INFORMACIÓ
El Consell Insular d’Eivissa amb la col·laboració del Govern de les Illes Balears, posa en marxa aquesta convocatòria extraordinària d’ajudes amb un crèdit previst de 4.770.000€, per pal·liar els efectes que generen les mesures adoptades per fer front a la COVID-19 i contribuir a mantenir la xarxa econòmica de l’illa d’Eivissa.

Més informació

Proces de la sol·licitud:

Tancat

Convocatòria d’ajudes per a la recuperació, el manteniment i consolidació de l’entorn agrari i agro-biodiversitat a l’illa d’Eivissa per a l’any 2020-2021

25/02/2021

Tipus d’ajuda: Subvenció
Destinataris: Persones físiques o jurídiques, que siguin titulars d’explotacions agràries a l’illa d’Eivissa
Termini de sol·licitud: Fins al 17 de maig de 2021
Web de l’organisme convocant: https://seu.conselldeivissa.es

Més informació

Proces de la sol·licitud:

Obert

Convocatòria d’una línia d’ajuts a la microempresa, petita i mitjana empresa industrial de les Illes Balears per cobrir les despeses d’operacions de finançament per a inversions productives previstes en el Pla estratègic industrial 2018-2025.

01/05/2021

Beneficiaris:
Aquestes ajudes aniran adreçades a PIMES de naturalesa privada, i les societats civils o comunitats de béns domiciliades, que duguin a terme un projecte d’inversió per a la millora dels processos productius o de producte a les Illes Balears.

Més informació

Proces de la sol·licitud:

Obert

S’aprova la convocatòria de subvencions per a fer costat a projectes de recerca d’humanitats i de la cultura vinculats amb les Illes Balears per a l’any 2021, en el context de l’actual epidèmia de COVID-19.

02/09/2021

Tipus d’ajuda: Subvenció
Destinataris: Persones físiques, col·lectius d’investigadors, estudiosos o creadors constituïts com a persona jurídica o comunitat de béns donades d’alta d’activitat econòmica en epígrafs vinculats a la creació i a l’activitat professional en l’àmbit de la cultura

Més informació

Proces de la sol·licitud:

Tancat

S’aprova la convocatòria extraordinària per a l’any 2021 d’ajudes als emprenedors i a les emprenedores i a la micro, petita i mitjana empresa amb activitat a les Illes Balears per a cobrir els interessos i el cost de l’aval d’Isba SGR…

15/05/2021

Tipus d’ajuda: avals
Destinataris: persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada, societats civils o comunitats de béns, agrupacions d’interès econòmic (AIE), unions temporals d’empreses (UTE) que compleixin els requisits de les microempreses, pimes i emprenedors en procés de creació empresarial.

Més informació

Proces de la sol·licitud:

Tancat

Tres milions d’euros en ajudes per a la modernització i digitalització de la indústria

08/06/2021

Termini de presentació de sol·licituds, del 8 de juny de 2021 a les 00:00 hores fins dia 8 de juliol de 2021 a les 23.59 hores.

El BOIB ha publicat les convocatòries d’ajuts de la Direcció General de Política Industrial per promoure actuacions d’inversió per a la modernització de l’estructura productiva i l’estructura digital de l’activitat industrial per a l’any 2021.

Més informació

Proces de la sol·licitud:

Tancat

Ajudes per reduir deute i millorar la viabilitat dels empresaris i professionals autònoms

14/06/2021

Noves ajudes provinents de l’Estat per reduir deute i millorar la viabilitat dels empresaris i professionals autònoms
Termini de presentació, del 14 al 28 de juny de 2021

Convocatòria de concessió d’ajudes provinents del fons de 855 milions d’euros que aporta el Govern d’Espanya, amb la finalitat de distribuir fons directes a empresaris i professionals...

Més informació

Proces de la sol·licitud:

Obert

L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia obre el període de recepció de sol·licituds per optar a les ajudes a autònoms i microempreses afectades per la COVID-19.

14/06/2021

L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia obre en uns dies el període de recepció de sol·licituds per optar a les ajudes a autònoms i microempreses del municipi afectades per la complicada situació provocada per la pandèmia de la COVID-19. Aquestes subvencions, dotades amb un total de 707.469,93 euros, estan cofinançades entre l’Ajuntament, el Govern Balear i el Consell d’Eivissa, amb una aportació de 235,823,31 per part de cada administració.

Més informació

Proces de la sol·licitud:

Tancat

Convocatòria per a concedir ajudes destinades a fomentar i impulsar la competitivitat dels sectors productius empresarials dirigits a clústers industrials, centres tecnològics empresarials i agrupacions empresarials innovadores a les Illes Balears (COVID-19)

08/07/2021

Tipus d’ajuda: subvenció
Destinataris: clústers industrials, centres tecnològics empresarials i agrupacions empresarials innovadores del sector industrial

Més informació

Proces de la sol·licitud:

Obert

S’aprova la convocatòria per a concedir ajudes públiques mitjançant el foment de l’economia social i del suport al manteniment dels llocs de treball de les empreses d’inserció per a la reactivació de l’activitat econòmica balear afectada per la COVID-19

05/08/2021

Tipus d’ajuda: subvenció
Destinataris: empreses d’inserció
Termini de sol·licitud: fins al 8 d’octubre de 2021
Web de l’organisme convocant: http://www.promocióeconomica.es

Més informació