26.1 C
Sant Josep de sa Talaia
Dissabte, Juny 12, 2021

Contacta

AJUDES I SUBVENCIONS EMPRESARIALS

Recollim totes les ajudes i subvencions en curs destinades a donar suport a la creació o a la millora de l’activitat empresarial.

 

15/05/2021- S’aprova la convocatòria extraordinària per a l’any 2021 d’ajudes als emprenedors i a les emprenedores i a la micro, petita i mitjana empresa amb activitat a les Illes Balears per a cobrir els interessos i el cost de l’aval d’Isba SGR, d’operacions de finançament d’inversions productives i liquiditat per a pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, que podrà ser objecte de cofinançament amb càrrec a la incorporació dels fons addicionals de REACT-UE al POIB FEDER 2014-2020.

Referència: 80419

Organisme: Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors

Sector: empreses en general

Administració: Govern de les Illes Balears

Àmbit geogràfic: Illes Balears

Informació addicional

Tipus d’ajuda: avals

Destinataris: persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada, societats civils o comunitats de béns, agrupacions d’interès econòmic (AIE), unions temporals d’empreses (UTE) que compleixin els requisits de les microempreses, pimes i emprenedors en procés de creació empresarial.

Termini de sol·licitud: fins al 30 de juny de 2021

Web de l’organisme convocant: https://www.caib.es/sites/atenciociutadania/ca/l/oficines

Referències de la publicació:
Convocatòria: resolució 210209. Butlletí Oficial dels Illes Balears número 18, d’11 de febrer de 2021
Modificació: resolució 210305. Butlletí Oficial dels Illes Balears número 32, de 6 de març de 2021

01/05/2021 – Convocatòria d’una línia d’ajuts a la microempresa, petita i mitjana empresa industrial de les Illes Balears per cobrir les despeses d’operacions de finançament per a inversions productives previstes en el Pla estratègic industrial 2018-2025.

Beneficiaris:
Aquestes ajudes aniran adreçades a PIMES de naturalesa privada, i les societats civils o comunitats de béns domiciliades, que duguin a terme un projecte d’inversió per a la millora dels processos productius o de producte a les Illes Balears. Han de desenvolupar una activitat industrial d’algun dels epígrafs de l’IAE inclosos a les divisions 2, 3 i 4 de la secció primera, així com les incloses en el grup 162 o en el 504 de l’IAE.

Inversions susceptibles de finançament:
Seran susceptibles de subvenció les despeses per al finançament de les actuacions d’inversió productiva per a la millora dels processos productius o de producte del sector secundari, realitzades i formalitzades a centres productius de les Illes Balears.

On sol·licitar l’aval:Per a operacions menors de 100.000 € la sol·licitud s’ha de fer on-line al web d’ISBA. En aquest cas, és rebrà la resposta en un termini de 72 h.

Per a operacions majors de 100.000 €, s’ha de fer la sol·licitud a les oficines d’ISBA (c/ Genil, núm. 30, Palma).

+ Punts d’informació

– Eivissa. Formentera

c/ Múrcia, 21
CP 07800
971 398 930

Enllaços:
https://www.caib.es/seucaib/ca/201/empresas/tramites/tramite/4078108/25/02/2021 – Convocatòria d’ajudes per a la recuperació, el manteniment i consolidació de l’entorn agrari i agro-biodiversitat a l’illa d’Eivissa per a l’any 2020-2021

Referència: 80735
Organisme: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)
Sector: Agrari
Administració: Govern de les Illes Balears

Àmbit geogràfic: Eivissa

Informació addicional

Tipus d’ajuda: Subvenció
Destinataris: Persones físiques o jurídiques, que siguin titulars d’explotacions agràries a l’illa d’Eivissa
Termini de sol·licitud: Fins al 17 de maig de 2021
Web de l’organisme convocant: https://seu.conselldeivissa.es

Referències de la publicació

Acord 210219. Butlletí Oficial dels Illes Balears número 27 de 25 de febrer de 2021 Convocatòria
Acord 210219. Butlletí Oficial dels Illes Balears número 27 de 25 de febrer de 2021 Extracte10/02/2021
– Convocatòria extraordinària d’ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics de la restauració i altres

INFORMACIÓ
El Consell Insular d’Eivissa amb la col·laboració del Govern de les Illes Balears, posa en marxa aquesta convocatòria extraordinària d’ajudes amb un crèdit previst de 4.770.000€, per pal·liar els efectes que generen les mesures adoptades per fer front a la COVID-19 i contribuir a mantenir la xarxa econòmica de l’illa d’Eivissa.

L’ajuda és de 1.500 € mensuals per centre de treball o establiment, fins a un màxim de tres mesos i amb un màxim de dos establiments per persona beneficiària (màxim 3.000 €/mes).

INSTRUCCIONS DE TRAMITACIÓ I DOCUMENTACIÓ

El termini per a presentar les sol·licituds començarà el 10 de febrer de 2021 a les 08:00 h i finalitzarà el 2 de març de 2021 a les 23:59 h.

Prepareu la documentació a presentar i recordeu adjuntar-la degudament emplenada a l’hora de realitzar el tràmit de sol.licitud de l’ajuda.

Annex I – Model de sol·licitud i declaració responsable (Obligatori per a totes les sol·licituds)
Annex II – Declaració Responsable Comunitats de béns (Obligatori només per als sol·licitants constituïts com a Comunitat de Béns)
Annex III – Declaració Responsable obtenció d’altres ajuts (Presentau-la només en cas d’haver estat beneficiari d’altres ajudes)

Recordi emplenar el formulari per conèixer les conseqüencies de les darreres restriccions als sectors afectats.

Tota la tramitació es realitzarà en línia i, per tant, la persona sol·licitant o el representant del mateix, haurà de fer el tràmit de sol·licitud mitjançant qualsevol dels sistemes d’identificació electrònica disponibles (certificat electrònic, Clave PIN…).

La sol·licitud es podrà tramitar a la seu electrònica del Consell Insular d’Eivissa.

Recordi que també pot tramitar la seva sol·licitud d’ajuda mitjançant els següents enllaços a les seus electròniques dels Ajuntament de l’illa:

Ajuntament d’Eivissa
Ajuntament de Sant Antoni
Ajuntament de Santa Eulària
Ajuntament de Sant Josep
Ajuntament de Sant Joan

S’admetrà únicament una sol·licitud per entitat, en la qual es podrà incloure la petició d’ajudes per a un màxim de dos centres de treball o establiment del mateix titular.


 

01/02/2021 Convocatòria per a l’any 2021, de determinades ajudes comunitàries directes a l’agricultura i ramaderia.

Informació general

Referència:  80223
Organisme: Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)
Sector: Agrari, Ramader
Administració: Govern de les Illes Balears

Àmbit geogràfic: Illes Balears

Informació addicional

Tipus d’ajuda: Indemnització, Primes, Subvenció
Destinataris: Agrari, Ramader
Termini de sol·licitud: De l’1 de febrer al 30 d’abril de 2021
Web de l’organisme convocant: http://www.caib.es

Referències de la publicació

Resolució 210128. Butlletí Oficial dels Illes Balears número 13 de 30 de gener de 2021 Convocatòria
Real Decreto 1075/14. Boletín Oficial del Estado número 307 de 20 de diciembre de 2014 Bases reguladoras

 


 

15/01/2021S’aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per a l’any 2021 per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica dirigida a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials, que podrà ser objecte de cofinançament dins del Programa Operatiu FEDER 2021-2027.

Informació general

Referència: 79762
Organisme: Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius
Sector: Empreses en general
Administració: Govern de les Illes Balears

Àmbit geogràfic: Illes Balears

Informació addicional

Tipus d’ajuda: Subvenció
Destinataris: Petites i mitjanes empreses, entitats sense ànim de lucre i persones físiques que tinguin domicili a les Illes Balears
Termini de sol·licitud: Del 15 de gener al 30 de juliol de 2021 , o fins a esgotament pressupostari

Referències de la publicació

Resolució 201223. Butlletí Oficial dels Illes Balears número 216 de 31 de desembre de 2020 Convocatòria
Resolució 201223. Butlletí Oficial dels Illes Balears número 216 de 31 de desembre de 2020 Extracte
Resolució 080515. Butlletí Oficial dels Illes Balears número 72 de 24 de maig de 2008 Bases reguladores

Informació completa de l’ajuda en PDF

 


 

17/12/2020 Convocatòria extraordinària d’ajudes per la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d’aire per a reduir els contagis pel COVID-19

Informació general

Referència: 79508
Organisme: Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball
Sector: Empreses en general, Turisme
Administració: Govern de les Illes Balears

Àmbit geogràfic: Illes Balears

Informació addicional

Tipus d’ajuda: Subvenció
Destinataris: Persones físiques i jurídiques privades, les agrupacions de persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat
Termini de sol·licitud: Del 21 de desembre al 31 de juliol de 2021
Web de l’organisme convocant: https://reservatorn.caib.es/reservatornsauto/plazoNoAbierto.html

Referències de la publicació

Resolució 201216. Butlletí Oficial dels Illes Balears número 210 de 17 de desembre de 2020 Convocatòria
Resolució 201218. Butlletí Oficial dels Illes Balears número 211 de 19 de desembre de 2020 Modificació

Informació completa de l’ajuda en PDF

 


 

23/11/2020 S’aprova la convocatòria de concessió d’ajudes dirigides a impulsar la transformació digital de la indústria espanyola en el marc del projecte «Indústria Connectada 4.0»

Referència: 78837

Organisme: Fundació Escola d’Organització Industrial

Sector: indústria

Administració: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

Àmbit geogràfic: Illes Balears

Informació addicional

Tipus d’ajuda: subvenció

Destinataris: empreses que tenguin el domicili social o un centre de treball a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, qualsevol que sigui la forma jurídica (persones físiques o jurídiques, associacions, entitats sense ànim de lucre, etc.).

Termini de sol·licitud: fins al 12 de gener de 2021

Web de l’organisme convocant: http://www.eoi.es/es/empresas/industria-40

Referències de la publicació

Resolució 201116. Butlletí Oficial de l’Estat número 307, de 23 de novembre de 2020 (extracte de la convocatòria)

Ordre EIC/743/2017. Butlletí Oficial de l’Estat número 183, de 2 d’agost de 2017 (bases reguladores)

 


 

01/10/2020 – Subvencions per a les cooperatives, microcooperativas i societats laborals.

S’aprova la convocatòria per a concedir ajudes públiques destinades a pal·liar els efectes produïts en les cooperatives, microcooperatives i societats laborals per COVID19 i a fomentar l’economia social mitjançant la promoció de l’ocupació i la millora de la competitivitat. Programa I. Subvencions per a les cooperatives, microcooperatives i societats laborals que, una vegada declarat l’aixecament de l’estat d’alarma, reprenguin la seva activitat mantenint els llocs de treball que tenien abans de la declaració de l’estat d’alarma

Referència: 77379

Organisme: Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

Sector: Empreses en general

Administració: Govern de les Illes Balears

Àmbit geogràfic: Illes Balears

Informació addicional

Tipus d’ajuda: Subvenció

Destinataris: Cooperatives, microcooperatives i societats laborals

Termini de sol·licitud: Fins al 15 d’octubre de 2020, o fins a esgotament pressupostari

Referències de la publicació

Resolució 200925. Butlletí Oficial dels Illes Balears número 166 de 26 de setembre de 2020 Convocatòria

Resolució 200929. Butlletí Oficial dels Illes Balears número 169 d’1 d’octubre de 2020 Extracte

Ordre 050504. Butlletí Oficial dels Illes Balears número 73 de 12 de maig de 2005 Bases reguladores

 

30/09/2020 – Ampliació del crèdit destinat a la convocatòria de subvencions destinades a fomentar la modernització dels comerços detallistes .

La conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius, mitjançant resolució, amplia el crèdit destinat a la convocatòria de subvencions destinades a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, així com la continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis considerats emblemàtics, amb especial atenció als establiments comercials i determinats serveis afectats per la crisi de la COVID19 (BOIB núm. 101, de 4 de juny de 2020). D’acord amb el punt quart de la Resolució de convocatòria, l’import econòmic és d’1.009.000 euros amb càrrec a la partida pressupostària.

Les actuacions que es poden subvencionar són les següents:

 • Inversions per a la millora tecnològica encaminada a potenciar el comerç electrònic en establiments de venda presencial.
 • Inversions que impliquin un avenç cap una economia baixa en carboni, la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat.
 • Inversions per millorar l’accessibilitat i per eliminar barreres arquitectòniques.
 • Adquisició i instal·lació de l’equipament necessari per a la modernització de l’establiment.
 • Adquisició i instal·lació de l’equipament necessari per a la millora de la imatge de l’establiment (retolació comercial, interior i exterior).
 • Obres i reformes que comportin la millora i modernització de l’establiment.
 • Despeses corrents produïdes durant l’estat d’alarma, a aquells beneficiaris que hagin duit a terme alguna de les actuacions descrites en els punts anteriors i que s’hagin vist afectats per la crisi sanitària del COVID-19.
 • Obres i reformes generals per adaptar el local a les mesures de protecció a causa de la situació provocada per la COVID-19.

Beneficiaris:

Els beneficiaris han de ser titulars de petites empreses del sector del comerç detallista o de determinades empreses de serveis, amb establiment físic en territori de les Illes Balears ja existent, amb seu social a les Illes Balears, i han de complir els requisits que estableix l’article 4 de l’Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 8 d’abril de 2008.

El sector del comerç ha estat un dels sectors més afectats econòmicament per la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

Aquest sector ha fet un gran esforç per adaptar-se a la nova situació creada per la crisi sanitària de la COVID-19 i ha hagut de fer més inversió de la prevista, incloent-hi un seguit de mesures i recomanacions amb especial atenció al context ocasionat per la COVID-19, que ha obligat el comerç a adaptar-se per millorar la competitivitat, així com per garantir unes mesures de seguretat concretes.

24/09/2020Línia d’ajuts pel finançament industrial IDI-ISBA 2020.

Convocatòria d’una línia d’ajuda a la microempresa, petita i mitjana empresa industrial de les Illes Balears per cobrir les despeses d’operacions de finançament per a inversions productives previstes en el Pla estratègic industrial 2018-2025.

Beneficiaris:

Aquestes ajudes aniran adreçades a PIMES de naturalesa privada, i les societats civils o comunitats de béns domiciliades, que duguin a terme un projecte d’inversió per a la millora dels processos productius o de producte a les Illes Balears. Han de desenvolupar una activitat industrial d’algun dels epígrafs d’IAE inclosos en les divisions 2, 3 i 4 de la secció primera, així com les incloses en el grup 162 o en el 504 de l’IAE.
Inversions susceptibles de finançament:

Seran susceptibles de subvenció les despeses per al finançament de les actuacions d’inversió productiva per a la millora dels processos productius o de producte del sector secundari, realitzades i formalitzades a centres productius de les Illes Balears.

On sol·licitar l’aval:

Per a operacions menors a 100.000€ la sol·licitud s’ha de fer online a la web de ISBA. En aquest cas, és rebrà la resposta en un termini de 72h.

Per a operacions majors a 100.000€, s’ha de fer la sol·licitud a les oficines d’ISBA (C. Murcia, 21, Eivissa – 971 398 930)

Data fins al: dijous, 21 de octubre de 2021

Enllaços:
https://www.isbasgr.es/es/productos-isbaidi
https://www.isbasgr.es/_Uploads/Noticias/Docs/Boib%2026%20de%2029%2002%202020%20Castellano.pdf
http://contents.idi.es/images/documents/idi_isba_2021.pdf
https://www.caib.es/seucaib/es/201/empresas/tramites/tramite/4078108
https://www.caib.es/seucaib/ca/201/empresas/tramites/tramite/4078108/

01/09/2020 – Ajuts a la internacionalització per a pimes i autònoms adaptats a la covid-19.

Referència: BOIB
Organisme:
Direcció General de Promoció Econòmica
Sector:
Empresa
Administració:
Govern de les Illes Balears
Àmbit geogràfic:
Illes Balears

Tipus d’ajuda: Subvenció

Destinataris:

Per a empreses o autònoms amb treballadors: Haver realitzat un ERTO per força major o per causes productives.

– Per a autònoms: tots aquells que han tingut dret a la prestació extraordinària per cessament d’activitat.

– Empreses o autònoms que no es troben en cap supòsit anterior i declaren responsablement l’afectació directa o indirecta per la COVID-19, cessant o reduint l’activitat en un 20%.

Termini de sol·licitud: Fins al 15 d’octubre de 2020

Tipus d’ajuda: La convocatòria d’enguany subvenciona dos tipus de projecte:

– D’iniciació: màxim 10.000 € per empresa o 50% dels costs elegibles (abans màxim 6.000€ i 25-50% dels costs elegibles en funció de la puntuació de l’empresa)

– De consolidació: màxim 20.000 € per empresa (abans màxim 18.000€ i 25-50% dels costs elegibles en funció de la puntuació de l’empresa)

 

15/08/2020 – Es convoquen subvencions per a la concessió d’ajudes econòmiques a les persones autònomes, microempreses i petites empreses de l’àmbit cultural a l’illa d’Eivissa, per a pal·liar els efectes de la declaració de l’estat d’alarma establert pel Reial decret 463/2020, de 14 de març (COVID-19).

Referència:  7417 7593
Organisme:
Consell Insular d’Eivissa
Sector:
Cultura i Comunicació
Administració:
Administració Local
Àmbit geogràfic:
Eivissa

Tipus d’ajuda: Subvenció

Beneficiaris: Persones autònomes, microempreses, petites empreses i persones jurídiques privades sense personalitat jurídica tal com les comunitats de béns amb activitat mercantil que tinguin el seu domicili fiscal a l’illa d’Eivissa i estiguin donades d’alta en una activitat econòmica compresa en els àmbits de les arts escèniques, arts plàstiques, creació audiovisual i multimèdia, gestió cultural i patrimonial, arxius i biblioteques, museus i sales de cultura i patrimonial, editorials i llibreries, composició i interpretació musical i indústria fotogràfica.

Quantia: L’import màxim per sol·licitud és de 2.500€

Termini de sol·licitud: Fins al 31 d’octubre de 2020

Web de l’organisme convocant: http://www.conselldeivissa.es/

Bases 200807. Butlletí Oficial dels Illes Balears número 141 de 15 d’agost de 2020 Convocatòria

 

 

27/07/2020 – Ajut destinat a fomentar i impulsar la competitivitat dels sectors productius empresarials de les Illes Balears.

Referència: 2092915

Objecte: L’objecte d’aquesta convocatòria és aprovar la concessió d’ajuts destinats a clústers industrials i centres tecnològics empresarials dins l’àmbit territorial de les Illes Balearsi té com a objectiu incentivar la consolidació d’aquestes entitats i dels projectes col·laboratius que desenvolupen.

Són susceptibles de subvenció les actuacions d’inversió per a la implantació en centres productius ja existents i situats a la comunitat autònoma de les Illes Balears

Sector: Sectors Productius Illes Balears

Administració: Direcció General de Política Industrial

Àmbit geogràfic: Illes Balears

Persones destinades:

Els clústers industrials i els centres tecnològics empresarials que estiguin establerts físicament a les Illes Balears, que hi tinguin el domicili fiscal, i que, en el moment de presentar la sol·licitud d’ajut, desenvolupin les seves accions en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, les activitats de les quals coincideixin amb l’objecte d’aquesta convocatòria.

Queden excloses les societats públiques i les entitats de dret públic, així com qualsevol empresa o organització en la qual la participació d’aquests ens sigui majoritària. Així com també, les entitats que no tinguin seu a les Illes Balears.

Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds és d’un mes i començarà dia 28 de juliol de 2020 a les 00:00 hores fins al dia 28 d’agost de 2020 a les 23.59 hores, ambdós inclosos

Informació de l’ajuda

11/07/2020 – La Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria, i Economia Social i Circular ha aprovat les subvencions per ajudar a les persones físiques autònoms que hagin de reiniciar o continuar la seva activitat una vegada endegat el procés de desescalada del confinament provocat per la COVID-19, i mantenir l’activitat per compte propi i consolidar el seu projecte d’autoocupació a les Illes Balears.

Quantia de l’ajut

 • 2.000€ si no tenen treballadors
 • 2.500€ si tenen entre 1 i 2 treballadors
 • 3.000€ si tenen més de 2 treballadorsBeneficiaris i obligacions

A. AUTÒNOMS DE TOT L’ANY
Poden ser beneficiàries les persones físiques que s’hagin mantingut d’alta en el règim especial de treballadors autònoms, règim especial per compte propi de la Seguretat Social que pertoqui o mutualitat del col·legi professional, ininterrompudament, des d’un any abans de la publicació de la declaració de l’estat d’alarma, el 14 de març de 2020.

OBLIGACIONS DE LES PERSONES AUTÒNOMES DE TOT L’ANY:
Hauran de donar-se d’alta en el règim especial de treballadors autònoms, règim especial per compte propi de la Seguretat Social que pertoqui o mutualitat del col·legi professional corresponent, en el mes següent a la notificació de la Resolució de concessió de la subvenció i hauran de mantenir l’activitat que fonamenta la concessió de l’ajut, l’alta en la Seguretat Social o equivalent i el manteniment dels treballadors contractats des de l’1 de febrer de 2020, si escau, durant com a mínim 6 mesos, des de la notificació de la Resolució de concessió.

B. AUTÒNOMS DE TEMPORADA
Poden ser beneficiàries les persones físiques que s’hagin mantingut d’alta en el règim especial de treballadors autònoms, règim especial per compte propi de la Seguretat Social que pertoqui o mutualitat del col·legi professional, amb 4 mesos d’activitat com a mínim, acumulats que poden ser no consecutius, des d’un any abans de la publicació de la declaració de l’estat d’alarma, el 14 de març de 2020.

OBLIGACIONS DE LES PERSONES AUTÒNOMES DE TEMPORADA:
En els cas de persones físiques autònoms de temporada i que s’han vist afectats directa o indirectament pel Reial Decret 463/2020, hauran donar-se d’alta en el règim especial de treballadors autònoms, règim especial per compte propi de la Seguretat Social que pertoqui o mutualitat del col·legi professional corresponent, des de la notificació de la Resolució de concessió hauran de mantenir l’activitat que fonamenta la concessió de l’ajut, l’alta en la Seguretat Social o equivalent i el manteniment de la mitjana dels treballadors contractats en el 2019 des de l’1 de febrer de 2020, si escau, durant com a mínim 4 mesos, fins al 31 de desembre de 2021.

Més informació: https://bit.ly/30r0Xqz

09/07/2020 – Ajudes econòmiques per al manteniment del sector artesà de l’illa d’Eivissa i de la moda artesana de la marca Adlib moda Eivissa, per a pal·liar els perjudicis derivats de la declaració de l’estat d’alarma COVID-19.

Referència: 75445
Organisme: Consell Insular d’Eivissa
Sector: Artesà, Indústria
Administració: Govern de les Illes Balears

Àmbit geogràfic: Illes Balears

Tipus d’ajuda: Subvenció
Destinataris: Artesans/as que disposin de carta d’artesà/a, carta de mestre/a artesà/a, titulars d’empreses amb DQA, i dissenyadors de la marca Adlib Moda Eivissa
Termini de sol·licitud: Durant l’any 2020

Referències de la publicació
• Resolució 200706. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 120 de 9 de juliol de 2020 Convocatòria

Informació de l’ajuda

02/07/2020 – Convocatòria per a la concessió de subvencions per a autònoms i microempreses afectades per lasituació de l’Estat d’Alarma derivat de la crisi sanitària de la Covid-19 de l’Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia 2020

Publicat al: BOIB nº 117

Objecte:
De conformitat amb el que estableixen els articles 17.3.b) i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i 4.1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre ipublicació de les convocatòries de subvencions i ajudes en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), es publica l’extracte de la convocatòria d’ajudes més amunt esmentades. El text complet es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions i al BOIB núm. 116, de 30 de juny de 2020.

1. CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I QUANTIA:—Línies 1: aquestes línies tindran un màxim de 300.000 euros en total i aniran destinades a empreses (ja siguin persones físiques, jurídiqueso la seua agrupació) l’obertura de les quals sigui tot l’any, entenent-se com aquelles empreses amb obertura igual o superior a 9 mesos durant
l’exercici anterior. Segons la seua situació les quantitats màximes seran les següents:

Línia 1a: Empreses sense treballadors a càrrec seu quan l’activitat que desenvolupen s’hagi vist afectada pel tancament d’establiments segons el que disposa el RD 465/2020 de 17 de març que modifica l’article 10 del RD 463/2020 de 14 de març, la quantia màxima serà de 1.500,00 euros. Empreses en la mateixa situació, però amb treballadors a càrrec seu (màxim de 10), la quantia màxima serà de 2.000,00 euros. En el cas de les empreses amb treballadors a càrrec seu (màxim de 10), i amb un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO), la quantia màxima a percebre serà de 1.500,00 euros.

Línia 1b: empreses sense treballadors a càrrec seu quan l’activitat que desenvolupen no s’hagi vist afectada pel tancament d’establiments segons el que disposa el RD 465/2020 de 17 de març que modifica l’article 10 del RD 463/2020 de 14 de març, sempre que hagin patit una reducció de la facturació el mes següent a l’entrada en vigor de l’estat d’alarma almenys del 60%, en relació amb la mitjana efectuada en el semestre natural anterior a la declaració de l’estat d’alarma, la quantia màxima serà de 1.275,00 euros.

Empreses en la mateixa situació, però amb treballadors a càrrec seu (màxim de 10), la quantia màxima serà de 1.700,00 euros. En el cas de les empreses amb treballadors a càrrec seu (màxim de 10), i amb un expedient de regulació temporal d’ocupació
(ERTO), la quantia màxima a percebre serà de 1.275,00 euros.

En el cas que la microempresa o l’autònom hagi començat l’activitat en un temps inferior a sis mesos des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, només computaran els mesos de facturació que hagi estat obert.

—Línies 2: aquestes línies tindran un màxim de 200.000 euros en total i aniran destinades a empreses (ja siguin persones físiques, jurídiques o la seua agrupació) l’obertura de les quals sigui inferior a tot l’any (temporada), entenent-se com aquelles empreses amb obertura inferior a 9 mesos i superior a 4 mesos durant l’exercici anterior.
Segons la seua situació les quantitats màximes seran les següents:

Línia 2a: empreses sense treballadors a càrrec seu quan l’activitat que desenvolupen s’hagi vist afectada pel tancament d’establiments segons el que disposa el RD 465/2020 de 17 de març que modifica l’article 10 del RD 463/2020 de 14 de març, la
quantia màxima serà de 1.275,00 euros.

Empreses en la mateixa situació, però amb treballadors a càrrec seu (màxim de 10), la quantia màxima serà de 1.700,00 euros.

En el cas de les empreses amb treballadors a càrrec seu (màxim de 10), i amb un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO), la quantia màxima a percebre serà de 1.275,00 euros.

Línia 2b: Empreses sense treballadors a càrrec seu quan l’activitat que desenvolupen no s’hagi vist afectada pel tancament d’establiments segons el que disposa el RD 465/2020 de 17 de març que modifica l’article 10 del RD 463/2020 de 14 de març, sempre que hagin patit una reducció de la seua facturació el mes següent a l’entrada en vigor de l’estat d’alarma almenys del 60%, en relació amb la mitjana efectuada en la totalitat del període d’obertura de la temporada anterior (any 2019) a la declaració de l’estat d’alarma, la quantia màxima serà de 1.125,00 euros.

Empreses en la mateixa situació, però amb treballadors a càrrec seu (màxim de 10), la quantia màxima serà de 1.500,00 euros.

En el cas de les empreses amb treballadors a càrrec seu (màxim de 10), i amb un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO), la quantia màxima a percebre serà de 1.125,00 euros. En el cas que la microempresa o l’autònom hagi començat l’activitat
en un temps inferior a sis mesos des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, només computaran els mesos de facturació que hagi estat obert.

SOL.LICITUD, TERMINI DE PRESENTACIÓ I DOCUMENTACIÓ BOIB nº 117

20/06/2020Modificació de concessió d’ajuts de l’ocupació autònoma afectats per la crisi de la Covid-19.

Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de modificació de les resolucions de concessió d’ajuts per a la promoció de l’ocupació autònoma corresponents als anys 2015 a 2019 per la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la crisis ocasionada pel COVID-19

Publicat al: BOIB nº 112

Objecte:
Com a conseqüència de la situació sanitària, el 14 de març de 2020 (BOE núm. 67) es publica el Real Decret 463/2020, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, pel qual es decreta l’estat d’alarma a tot el territori nacional.

Entre d’altres, el Decret estableix mesures de contenció en l’àmbit de l’activitat comercial, equipaments culturals, establiments i activitats d’oci, hostaleria, restauració, mesures de contenció en matèria de transports i limitacions en la llibertat de circulació de persones.
Aquestes mesures tenen un impacte directe en els nivells d’ingressos i liquiditat de totes les empreses i autònoms.

Persones destinatàries:
Els beneficiaris de les ajudes de les convocatòries vigents corresponents als anys 2015-2019, sotmeses a actuacions de control per comprovar el manteniment de l’activitat empresarial.

Exempcions:

Estaran exempts de l’obligació de reintegrar l’import de l’ajuda obtinguda sempre que declarin que han reduït la seva facturació en un 75% i tenguin la documentació acreditativa d’aquesta circumstància a disposició de la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular.

04/06/2020Ajudes per a la modernització de les empreses comercials detallistes i determinats serveis, la continuïtat dels establiments comercials i de serveis emblemàtics, amb especial atenció als afectats per la crisi de la COVID-19

Publicat al: BOIB nº 101

Objecte:
L’objecte d’aquesta convocatòria pública de subvencions és fomentar la modernització i la millora de la competitivitat de les petites empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, així com la continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis considerats emblemàtics, amb especial atenció als establiments comercials i determinats serveis afectats per la crisi de la COVID-19.

Persones destinatàries:
Poden ser beneficiàries d’aquesta línia d’ajuts les persones físiques i jurídiques privades, les agrupacions de persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tenguin personalitat jurídica, puguin dur a terme les accions que es pretenen fomentar.

Els beneficiaris d’aquests ajuts han d’exercir, en el moment de la publicació de la convocatòria de la subvenció, alguna de les activitats incloses en els epígrafs de l’impost sobre activitats econòmiques —IAE— (impost regulat pels reials decrets legislatius 1175/1990, de 28 de setembre, i 1259/1991, de 2 d’agost), que es detallen en el punt segon de l’annex 1 de la convocatòria.

A la següent adreça de la Direcció General de Comerç i Empresa, trobareu tota la informació de la convocatòria https://www.caib.es/seucaib/ca/201/empreses/tramites/tramite/4217284, també podeu telefonar al 971 178 900.

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el dia 4 de juliol de 2020. 

 

 

22/04/2020 – Articles de l’1 al 5 del RDL 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per a donar suport a l’economia i l’ocupació

Publicat al: «BOE» núm. 112, de 22 de abril de 2020, páginas 29473 a 29531 (59 págs.)
Secció: I. Disposicions generals
Departament: Prefectura de l’Estat
Referència: BOE-A-2020-4554

Beneficiaris: Autònoms i pimes arrendatàries quan compleixin els següents requisits:

Els autònoms, hauran d’estar afiliat en situació d’alta en la data de declaració d’estat d’alarma i que la seva activitat hagi quedat suspesa o afectada per una reducció de la facturació (del mes natural anterior a la sol·licitud) almenys en un 75% en comparació amb el trimestre al qual pertany el mes referit a l’any anterior.

I per la seva part les PIMES, hauran de complir durant dos exercicis consecutius almenys dos d’aquestes condicions: que el seu actiu no superi els quatre milions d’euros, que l’import net de la seva xifra anual de negocis no superi els vuit milions d’euros o que no tingui més de 50 treballadors. I com els autònoms, també hauran d’acreditar que la seva activitat ha estat suspesa o la seva facturació reduïda en un 75%.

Mesures segons la propietat del local:

 • Si pertany a un organisme públic o un gran tenidor (titular de més de deu immobles urbans, excloent garatges i trasters, o d’una superfície construïda de més de 1.500 m²), l’arrendador estarà obligat a acceptar una moratòria, sempre que no s’hagués aconseguit ja un acord entre totes dues parts. Es podrà sol·licitar l’ajornament de la renda, sense penalització ni meritació d’interessos i s’aplicarà de manera automàtica, afectant durant el període de temps que duri l’estat d’alarma, sense que puguin superar-se els 4 mesos i sempre dins del termini de vigència del contracte o les seves pròrrogues.
 • A la resta de propietaris de locals: es podrà sol·licitar l’ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda sempre que aquest ajornament o una rebaixa de la renda no s’hagués acordat per totes dues parts amb caràcter voluntari. En aquest cas no té caràcter obligatori. I es permet l’ús de la fiança com a mecanisme de pagament total o parcial d’alguna de les mensualitats de la renda.

Termini: es podran presentar a partir del 23 d’abril i fins a un mes des de la publicació en el BOE.

Més informació
BOE

 

 

01/04/2020 – Línea de liquiditat Extraordinària ISBA

Publicat al: BOIB num 45, de 28 de març de 2020

Línia d’ajuts a la micro, petita i mitjana empresa de les Illes Balears que hagin formalitzat operacions financeres avalades per ISBA, SGR, destinades a finançar una liquiditat extraordinària, per mitigar el possible impacte que l’escenari de contenció reforçada pugui tenir en la micro, petita i mitjana empresa de les Illes Balears davant la  suspensió de l’activitat minorista i altres circumstàncies derivades del Reial decret 463/2020, de 14 de març.

Beneficiaris

 • Persones físiques o jurídiques de naturalesa privada
 • Societats civils o comunitats de béns
 • Agrupacions d’interès econòmic (AIE)
 • Unions temporals d’empresa (UTE)
 • Empreses d’economia social que compleixin els requisits de les micro, petites i mitjana empresa que financin operacions de finançament de liquiditat de pimes que s’hagin vist perjudicades davant la suspensió de l’activitat minorista i altres circumstàncies derivades del Reial decret 463/2020, de 14 de març

Requisits de les PIME

 • Menys de 250 treballadors
 • Volum de facturació inferior a 50 milions d’euros
 • Xifra de balanç inferior a 43 milions d’euros

Aval

 • 100% de l’operació
 • Termini: coincidirà amb el termini de l’ operació fins un màxim de 5 anys

Ajuts. Operacions liquiditat extraordinària

El Govern de les Illes Balears cobreix el cost de l’aval i els interessos de les operacions.

a) Cost de l’aval ISBA: 1,25% anual (fins a cinc anys)

b) Tipus d’interès: 1,5% (fins a cinc anys)

Termini de presentació

Termini de presentació de sol·licituds: fins dia 9 de novembre de 2020

Procediment per accedir a l’ajuda

Sol·licitud a ISBA SGR segons models disponibles a la web : https://www.isbasgr.es/es

On puc acudir

 

 

 

20/03/2020Reial decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la Covid-19

Publicat al: BOE núm. 73, de 18 de març de 2020, pàgines 25853 a 25898 (46 pàg.)
Secció: I. Disposicions generals
Departament: Prefectura de l’Estat
Referència: BOE-A-2020-3824

La pandèmia de la Covid-19 suposa una emergència sanitària en l’àmbit global. Tal com va declarar l’Organització Mundial de la Salud l’11 de març passat, el brot de Covid-19 ha esdevingut aquesta setmana una pandèmia. Localitzat inicialment a la regió xinesa de Hubei, les darreres setmanes el brot de Covid-19 s’ha propagat ràpidament per tot el món.

La crisi sanitària s’està transmetent a l’economia i a la societat a una velocitat inusitada, i afecta tant l’activitat productiva com la demanda i el benestar dels ciutadans.

En aquest context, la prioritat absoluta en matèria econòmica és protegir el teixit productiu i social i donar-hi suport per minimitzar l’impacte i aconseguir que, una vegada finalitzada l’alarma sanitària, es produeixi al més aviat possible un rebot en l’activitat.

Aquest reial decret-llei de mesures urgents dona resposta a les circumstàncies econòmiques excepcionals indicades, se suma a les mesures adoptades en l’àmbit comunitari i completa les que ha pres el Govern durant les darreres setmanes.

Aquestes es divideixen en tres parts, en cas de CESSAMENT D’ACTIVITAT; MESURES PER ASSEGURAR LA LIQUIDITAT I EL PLA DE DIGITALITZACIÓ DE LES PIMES.

Article 17. Prestació extraordinària per cessament d’activitat per als afectats per la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19

1. Amb caràcter excepcional i vigència limitada a un mes, a partir de l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, o fins a l’últim dia del mes en què finalitzi l’estat d’alarma esmentat, si aquest es prolonga durant més d’un mes, els treballadors per compte propi o autònoms les activitats dels quals quedin suspeses, en virtut del que preveu el Reial decret esmentat, o, en un altre cas, quan la seva facturació el mes anterior al qual se sol·licita la prestació es vegi reduïda, almenys, un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior, tindran dret a la prestació extraordinària per cessament d’activitat que es regula en aquest article, sempre i quan compleixin els requisit següents:

 • a) Estar afiliats i en alta, en la data de la declaració de l’estat d’alarma, en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms o, si escau, en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar.
 • b) En el supòsit que la seva activitat no quedi directament suspesa en virtut del que preveu el Reial decret 463/2020, de 14 de març, acreditar la reducció de la seva facturació en, almenys, un 75%, en relació amb l’efectuada durant el semestre anterior.
 • c) Estar al corrent de pagament de les quotes a la Seguretat Social. Això no obstant, si en la data de la suspensió de l’activitat o de la reducció de la facturació no es compleix aquest requisit, l’òrgan gestor convidarà al pagament el treballador autònom perquè, en el termini improrrogable de trenta dies naturals, ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert produirà plens efectes per a l’adquisició del dret a la protecció.

2. La suma de la prestació regulada en aquest article es determinarà aplicant el 70% a la base reguladora, calculada de conformitat amb el que preveu l’article 339 de la Llei General de la Seguretat Social, aprovada mitjançant el Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre. Quan no s’acrediti el període mínim de cotització per tenir dret a la prestació, la suma de la prestació serà equivalent al 70% de la base mínima de cotització en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms o, si escau, en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar.

3. La prestació extraordinària per cessament d’activitat regulada en aquest article tindrà una durada d’un mes, i s’ampliarà, si escau, fins a l’últim dia del mes en què finalitzi l’estat d’alarma, en el supòsit que aquest es prorrogui i tingui una durada superior al mes. El temps de percepció s’entendrà com a cotitzat i no reduirà els períodes de prestació per cessament d’activitat a què el beneficiari pugui tenir dret en el futur.

4. La percepció serà incompatible amb qualsevol altra prestació del sistema de Seguretat Social.

5. Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagin optat pel seu enquadrament com a treballadors per compte propi en el règim especial que correspongui tindran dret igualment a aquesta prestació extraordinària, sempre i quan compleixin els requisits establerts en aquest article.

CAPÍTOL III
Garantia de liquiditat per sostenir l’activitat econòmica davant les dificultats transitòries conseqüència de la situació

Secció 1

Línia d’avals per a les empreses i els autònoms per pal·liar els efectes econòmics de la Covid-19 i ampliació del límit d’endeutament net de l’ICO

Article 29. Aprovació d’una línia per a la cobertura per compte de l’Estat del finançament atorgat per entitats financeres a empreses i autònoms

 1. Per facilitar el manteniment de l’ocupació i pal·liar els efectes econòmics de la Covid-19, el Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital atorgarà avals al finançament concedit per entitats de crèdit, establiments financers de crèdit, entitats de diners electrònics i entitats de pagaments a empreses i autònoms per atendre les seves necessitats derivades, entre d’altres, de la gestió de factures, necessitats de circulant, venciment d’obligacions financeres o tributàries o altres necessitats de liquiditat.
 2. El Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital podrà concedir avals per un import màxim de 100.000 milions d’euros. Les condicions aplicables i els requisits que cal complir, incloent-hi el termini màxim per a la sol·licitud de l’aval, quedaran establerts per acord del Consell de Ministres, sense que es requereixi un desplegament normatiu posterior per a la seva aplicació.
 3. Els avals regulats en aquesta norma i les condicions desenvolupades en l’acord del Consell de Ministres compliran la normativa de la Unió Europea en matèria d’ajudes d’estat.

Secció 2

Ampliació del límit d’endeutament net de l’ICO per tal d’augmentar els imports de les línies ICO de finançament a empreses i autònoms

Article 30. Ampliació del límit d’endeutament net de l’ICO per tal d’augmentar les línies ICO de finançament a empreses i autònoms

 1. S’amplia en 10.000 milions d’euros el límit d’endeutament net previst per a l’Institut de Crèdit Oficial a la Llei de Pressupostos de l’Estat, per tal de facilitar liquiditat addicional a les empreses, especialment pimes i autònoms. Això es durà a terme a través de les línies d’ICO de finançament mitjançant la intermediació de les entitats financeres tant a curt com a mitjà i llarg termini i d’acord amb la seva política de finançament directe per a empreses de més dimensions.
 2. L’ICO adoptarà les mesures que siguin necessàries, a través dels seus òrgans de decisió, per flexibilitzar i ampliar el finançament disponible i millorar l’accés al crèdit de les empreses, tot preservant l’equilibri financer necessari previst als seus Estatuts.

En darrer lloc, un pla de mesures de suport per accelerar el procés de digitalització de les pimes des de l’assessorament i la formació.

PLA ACELERA:

 • 1. Mesures de suport per accelerar el procés de digitalització de les pimes des de l’assessorament i la formació.
  El Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital, a través de l’entitat Red.es, posarà en marxa un conjunt d’iniciatives en col·laboració amb el sector privat de suport a les pimes en el curt i mitjà termini. En concret:
 • – La creació del portal Acelera PYME des de Red.es perquè les pimes es puguin informar de tots els recursos que es posin a la seva disposició per a la seva digitalització i, en concret, per aplicar solucions de teletreball.
 • – Ampliació de seus del programa d’oficines de transformació digital, així com millora dels serveis d’assessorament personalitzat a les pimes i acompanyament en el seu esforç de digitalització i posada en marxa de centres demostradors de solucions sectorials, per arribar a un total de cent oficines en dos anys, multiplicant per tres el nombre actual de seus en funcionament, 28 arreu del territori. Les oficines es posaran en marxa en col·laboració amb les cambres de comerç i altres agents públics i privats.
 • – Llançament del programa Acelera PYME-Talento per reforçar la formació de les pimes en solucions i eines per a la digitalització en col·laboració amb les cambres de comerç i altres agents públics i privats.
 • 2. Mesures de suport a la creació de solucions tecnològiques per a la digitalització de les pimes. Des de Red.es es posarà en marxa una línia d’ajudes que impulsi el lideratge empresarial en R+D+I de les empreses digitals espanyoles. L’objectiu és ajudar a generar solucions, coneixements, tecnologies i innovacions adreçades a la millora de processos de digitalització i crear productes i serveis tecnològicament avançats i amb més valor afegit que reverteixin en el conjunt de les pimes.
 • 3. Mesures de suport financer per a la digitalització de les pimes.

L’Estat podrà donar suport econòmic, mitjançant el finançament de l’Institut de Crèdit Oficial ICO, a les pimes per a la compra i el lísing d’equipament i serveis per a la digitalització de la pime i les solucions de teletreball, mobilitzant els pròxims dos anys més de 200 milions d’euros.

Més informació
BOE

 

 

25/02/2020Ajuts als emprenedors i a la micro, petita i mitjana empresa amb activitat a les Illes Balears per cobrir els interessos i el cost d’aval d’ISBA, SGR, d’operacions de finançament d’inversions productives i liquiditat – convocatoria 2020

Atorgament d’ajuts als emprenedors i a les emprenedores, ala micro, petita i mitjana empresa de les Illes Balears que hagin formalitzat operacions financeres avalades per ISBA, SGR, destinades a finançar noves inversions productives o per a la liquiditat, formalitzades entre l’1 de desembre de 2019 i el 30 de novembre de 2020. Els ajuts es destinen a cobrir el cost d’aval dels primers quatre anys de les operacions que formalitzin amb ISBA, SGR, i si escau, els interessos de les operacions de finançament d’inversions productives per un màxim de set anys.

Persones destinatàries
Persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada, i les societats civils o comunitats de béns, les agrupacions d’interès econòmic (AIE), les unions temporals d’empreses (UTE) i empreses d’economia social domiciliades o que duguin a terme un projecte d’inversió a les Illes Balears, que compleixin els requisits de les micro, petita i mitjana empresa i que formalitzin entre l’1 de desembre del 2019 i el 30 de novembre del 2020 operacions financeres.

Termini per a resoldre i notificar
6 mesos

Tràmits
Presentació de la sol·licitud d’ajuts als emprenedors i a les emprenedores, a la micro, petita i mitjana empresa de les Illes Balears per cobrir els interessos i cost d’aval d’ISBA, SGR en operacions de finançament d’inversions

Més informació
https://www.caib.es/seucaib/ca/201/empreses/tramites/tramite/4082044

27/11/2019Convocatòria de subvencions per a actuacions d’eficiència energètica del sector industria

Resolució del vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 14 d’octubre de 2019, per la qual s’aprova la convocatòria pública de subvencions per a actuacions d’eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial

Primer

Objecte

1. L’objecte d’aquesta Resolució és aprovar la convocatòria pública de subvencions per a actuacions d’eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial corresponents a la millora de la tecnologia en equips i processos industrials i la implantació de sistemes de gestió energètica.

2. Les ajudes atorgades en el marc d’aquest Programa són objecte de cofinançament amb aportacions del Fons Nacional d’Eficiència Energètica i del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) del període 2014-2020, dins del Programa Operatiu Pluriregional d’Espanya, sempre que siguin elegibles dins aquest, d’acord amb l’establert en l’article 10 del Reial decret 263/2019.

Segon

Beneficiaris

1. Per a cada tipus d’actuació poden ser beneficiaris d’aquestes ajudes sempre que tenguin residència fiscal en Espanya: a. Les empreses que tenguin la consideració de PIME o gran empresa del sector industrial que es trobin en la classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE) de l’any 2009 següents:

07. Extracció de minerals metàl·lics.
08. Altres indústries extractives.
09. Activitats de suport a la indústria extractiva.
10. Indústria de l’alimentació.
11. Fabricació de begudes.
13. Indústria tèxtil.
14. Confecció de peces de vestir.
15. Indústria del cuir i del calçat.
16. Indústria de la fusta i suro, excepte mobles, cistelleria i esparteria.
17. Indústria del paper.
18. Arts gràfiques i reproducció de suports gravats. 19. Coqueries i refinació de petroli. 20. Indústria química.
21. Fabricació de productes farmacèutics.
22. Fabricació de productes de cautxú i plàstics.
23. Fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics.
24. Metal·lúrgia; fabricació de ferro, acer i ferroaliatges.
25. Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equip.
26. Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics.
27. Fabricació de material i equip elèctric.
28. Fabricació de maquinària i equip ncap.
29. Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs.
30. Fabricació d’altres materials de transport.
31. Fabricació de mobles.
32. Altres indústries manufactureres.
33. Reparació i instal·lació de maquinària i equip.
35. Subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat. 36. Captació, depuració i distribució d’aigua.
37. Recollida i tractament d’aigües residuals.
38. Recollida, tractament i eliminació de residus; valorització.
39. Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus.

b. Les empreses de serveis energètics entenent com a tals la definició més àmplia possible de les organitzacions que aportin aquest tipus de serveis. Per poder ser destinatàries últimes de les ajudes, aquestes empreses han d’actuar en funció d’un contracte de serveis energètics amb alguna de les empreses que s’indiquen a l’apartat a), el que s’ha d’acreditar d’acord amb el que disposa aquesta convocatòria, i s’ha de repercutir en tot cas l’ajuda prevista en aquest programa a l’empresa en què s’executi el projecte.

2. Les persones jurídiques han de dur a terme la seva activitat empresarial en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears; en el cas d’agrupacions d’entitats que no tenguin personalitat jurídica pròpia, han de fer constar expressament els compromisos d’execució assumits per cada membre de l’agrupació, així com l’import de l’ajuda per aplicar a cada un d’ells, i han de facultar un representant per tramitar la sol·licitud i rebre, si escau, l’ajuda que es pugui atorgar.

3. Per a la consideració de petita i mitjana empresa s’ha d’atendre a la definició continguda en l’annex I del Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

4. No poden accedir a les ajudes objecte d’aquesta convocatòria les empreses que es troben en situació de crisi, conforme a la definició que a aquests efectes fa el Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat i en l’article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Tercer Actuacions subvencionables i requisits

Per poder acollir-se al programa, les actuacions han d’aconseguir una reducció de les emissions de diòxid de carboni i del consum d’energia final, mitjançant la millora de l’eficiència energètica pel que fa a la situació de partida; a més, han de complir amb les condicions establertes en aquesta convocatòria i justificar l’estalvi energètic i la reducció de les emissions de CO2.

BOIB

Sol·licitud de la subvenció

 

FORA DE TERMINI 26/09/20199351 Resolució del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 25 de setembre de 2019 per la qual s’amplia el període d’elegibilitat i el termini per justificar la realització de las activitats subvencionades i sol·licitar el pagament de les subvencions de la convocatòria per concedir ajuts per a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, així com la continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis considerats emblemàtics.

Fets

1. Mitjançant la Resolució del Conseller de Treball, Comerç i Indústria de data 3 d’abril de 2019 es va publicar la convocatòria de subvencions destinades a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, així com la continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis considerats emblemàtics. (BOIB núm. 44 , de 6 d’abril de 2019). 2. D’acord amb el punt quart de la Resolució de convocatòria, l’import econòmic és de 1.020.000 euros amb càrrec a la partida pressupostària 19301 761A01 77000 00 del pressupost per a l’exercici 2019. L’apartat

2 d’aquest punt quart , preveu la possibilitat d’augmentar l’import d’aquesta convocatòria, sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permetin.

3. En data 4 de maig de 2019 es va publicar en el BOIB núm 61 la Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria per la qual s’amplià el termini de presentació de sol·licituds fins al 21 de maig.

4. En data 14 d’agost de 2019 es va publicar en la pàgina web de la Direcció General de Comerç la proposta de resolució del director general de Comerç sobre la concessió de subvencions destinades a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, així com la continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis considerats emblemàtics, aprovada mitjançant la Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 3 d’abril de 2019.

5. El punt desè de la convocatòria estableix que el termini per justificar la realització de les activitats subvencionades i per sol·licitar el pagament de la subvenció finalitza l’1 de octubre de 2019. En el segon apartat d’aquest punt desè s’estableix que els justificants de la inversió subvencionada, és a dir, les factures i els seus pagaments, han d’estar inclosos dins el període d’elegibilitat comprés entre l’1 de novembre de 2018 i l’1 d’octubre de 2019.

6. Atès que a la present data, per motius relacionats amb la presentació d’al·legacions a la proposta de resolució, a causa d’incidències sorgides amb el registre electrònic, no ha estat possible dictar la resolució de concessió de la subvenció i no s’ha posat a disposició dels interessats ni el model de sol·licitud de pagament ni el model de compte justificatiu, i vist que el punt desè de la convocatòria estableix que tant el termini per justificar la realització de les activitats subvencionades i per sol·licitar el pagament de la subvenció com el període d’elegibilitat finalitzen l’1 de octubre de 2019, resulta convenient ampliar fins al 15 d’octubre de 2019 el termini per justificar la realització de les activitats subvencionades i per sol·licitar el pagament de la subvenció i el període d’elegibilitat de la convocatòria de subvencions destinades a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, així com la continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis considerats emblemàtics,atès que no existeix precepte en contra ni es perjudiquen en cap cas els drets de terceres persones.

7. Consta en l’expedient informe justificatiu de la ampliació tant del període d’elegibilitat, i per tant la data dels justificants de la inversió subvencionada ( factures i els seus pagaments), així com del termini per justificar la realització de les activitats subvencionades i per sol·licitar el pagament de la subvenció, fins dia 15 d’octubre de 2019, aquest dia inclòs, de data 23 de setembre del director general de Comerç.

8. Conta en l’expedient informe jurídic favorable a aquesta ampliació esmentada en els apartats anteriors. Fonaments de dret

1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre). http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/131/1043333 Núm. 131 26 de setembre de 2019 Fascicle 193 – Sec. III. – Pàg. 38583 http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 – ISSN: 2254-1233

2. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre).

3. El Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental en els procediments administratius (BOIB núm. 21, de 12 de febrer).

4. El Decret 75/2004, de 27 d’agost, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 31 de setembre).

5. L’Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 8 d’abril de 2008 per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç i serveis (BOIB núm. 52, de 17 d’abril).

6. El Decret 9/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s’estableix l’estructura de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

7. Resolució del Conseller de Treball, Comerç i Indústria de data 3 d’abril de 2019 per la qual es convoquen de subvencions destinades a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, així com la continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis considerats emblemàtics. (BOIB núm. 44, de 6 d’abril de 2019).

Per tot això, dict la següent RESOLUCIÓ

Primer. Ampliar tant el període d’elegibilitat, i per tant la data dels justificants de la inversió subvencionada ( factures i els seus pagaments), així com el termini per justificar la realització de les activitats subvencionades i per sol·licitar el pagament de la subvenció, fins dia 15 d’octubre de 2019, aquest dia inclòs, i per tant modificar els apartats primer i segon del punt desè de la Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 3 d’abril de 2019 per la qual se convoquen subvencions destinades a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, així com la continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis considerats emblemàtics.

Segon. Ordenar la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 25 de setembre de 2019 El conseller de Transició Energètica i Sectors Productius Juan Pedro Yllanes Suárez

BOIB NUM. 44

BOIB NUM 131

FORA DE TERMINI 02/09/2019Ajudes específiques per al desenvolupament de l’àmbit rural i ramader a l’illa d’Eivissa per a l’any 2019

El consell Insular d’Eivissa és conscient de la importància del foment i la dinamització del món rural, i per això informa que al BOIB nú. 119, de 29 d’agost de 2019, s’ha publicat la convocatòria d’ajudes específiques per al desenvolupament de l’àmbit rural i ramader a l’illa d’Eivissa per a l’any 2019.

Les diferents línies d’ajudes són le següents:

 • Ajudes a l’agricultura ecològica
 • Ajudes per a les cooperatives agràries
 • Ajudes a les entitats agràries amb programes fitosanitaris
 • Ajudes a les cooperatives agrícoles per sembrar espècies farratgeres i llavor certificada de cereal
 • Ajudes per al foment de l’ús de materials biodegradables en encoixinament agrícola
 • Ajudes per la conservació de varietats locals tradicionals de cereals en risc d’erosió genètica i arbres fruiters de secà tradicionals
 • Ajudes a les entitats associatives agràries
 • Ajudes a les finques col·laboradores
 • Ajudes per a noves incorporacions a les cooperatives agràries
 • Ajudes per pal·liara els efectes de la sequera a la ramaderia de petits remugants de l’illa d’Eivissa

Bases

Més informació al Departament de Turisme, Medi Rural i Marí i Cooperació Municipal, Consell Insular d’Eivissa, av. d’Espaya, 49, Eivissa, i a la seu electrònica del Consell Insular d’Eivissa.

FORA DE TERMINI 08/07/2019Ajudes dirigides a impulsar el creixement de la indústria espanyola en el marc del projecte “Programa de Creixement Empresarial”

Informació d’interès:

Destinataris: Empreses que tenguin la condició de PIME
Organisme: Fundació Escola d’Organització Industrial
Àmbit geogràfic: Espanya
Organisme: Fundació Escola d’Organització Industrial
Administració: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme
Termini (s) de sol·licitud: 2019.09.06
Notes sol·licitud: fins al 6 de setembre de 2019
Tipus: altres import: 1.656.810,00 €

Notes: crèdit 2018: 1.656.810 euros. Quantia màxima de 974,59 per empresa beneficiària CEE: En el marc del Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió, relatiu als ajuts compatibles amb el mercat interior, i del Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 d’ajuts.

Referències de la publicació
Resolució 190702. Butlletí Oficial de l’Estat núm. 161 de 6 de juliol de 2019. (Extracte convocatòria)
Ordre EIC / 741/2017. Butlletí Oficial de l’Estat núm. 183 de 2 d’agost de 2017. (Bases reguladores)

Més informació

FORA DE TERMINI 24/07/2019CONVOCATÒRIA OBERTA FINS AL 4 DE NOVEMBRE 2019 – Ajuts a la microempresa, petita i mitjana empresa industrial de les Illes Balears per cobrir les despeses financeres d’operacions de finançament d’inversions productives

Aquesta Convocatòria té per objecte regular, per a l’exercici de 2019, l’atorgament d’ajuts a la microempresa, petita i mitjana empresa amb caràcter industrial de les Illes Balears que tinguin aprovades operacions financeres avalades per ISBA, SGR destinades a inversions productives, eficiència energètica i transformació digital del sector industrial, amb l’objectiu de millorar el procés productiu o producte, en línia amb les actuacions del Pla estratègic industrial 2018-2025. Els ajuts es destinen a cobrir els interessos d’aquestes operacions financeres, el cost de l’aval que formalitzin amb ISBA, SGR i les despeses d’obertura i estudi de l’operació.

Les sol·licituds s’han de presentar a l’entitat col·laboradora ISBA, SGR, en el moment de formalització de l’aval, segons els models que hi ha disponibles en el web de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria (www.caib.es) i de l’IDI (www.idi.es), o en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Més informació

FORA DE TERMINI 09/06/2019Ajut públic destinat a promoure actuacions d’inversió per a la modernització de l’estructura productiva de l’activitat industrial.

L’objecte d’aquesta convocatòria és aprovar la concessió d’ajuts destinats a la promoció d’actuacions destinades a la millora de l’estalvi i l’eficiència energètica de la indústria dins l’àmbit territorial de les Illes Balears.

Les ajudes consisteixen en un programa de subvenció destinat a la substitució d’actius fixos i l’adquisició d’inversions materials i immaterials associades al procés industrial, que generin una millora del consum energètic de l’empresa i siguin utilitzats o entrin en funcionament per primera vegada.

Són susceptibles de subvenció les actuacions d’inversió per a la implantació en centres productius ja existents i situats a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Es consideren subvencionables les inversions instal·lades, en funcionament, facturades i pagades en el període que va de l’1 de gener de 2019 al 1 d’octubre de 2019, ambdós inclosos, sense que hi hagi la possibilitat de prorrogar-lo.

El termini de presentació de sol·licituds és d’un mes i començarà dia 16 de juny de 2019 fins dia 16 de juliol de 2019, ambdós inclosos.

Per a ampliar informació podeu consultar el BOIB Núm. 75, de 6 de juny de 2019 on trobareu tota la informació de la convocatoria, o bé acudint a la jornada informativa del divendres, 14 de juny de 2019. Inscripció prèvia.

FORA DE TERMINI 09/06/2019Ajut públic destinat a promoure actuacions d’inversió per a la modernització de l’eficiència energètica de l’estructura productiva de l’activitat industrial.

L’objecte d’aquesta convocatòria és aprovar la concessió d’ajuts destinats a la promoció d’actuacions destinades a la millora de l’estalvi i l’eficiència energètica de la indústria dins l’àmbit territorial de les Illes Balears.

Les ajudes consisteixen en un programa de subvenció destinat a la substitució d’actius fixos i l’adquisició d’inversions materials i immaterials associades al procés industrial, que generin una millora del consum energètic de l’empresa i siguin utilitzats o entrin en funcionament per primera vegada.

Són susceptibles de subvenció les actuacions d’inversió per a la implantació en centres productius ja existents i situats a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Es consideren subvencionables les inversions instal·lades, en funcionament, facturades i pagades en el període que va de l’1 de gener de 2019 al 1 d’octubre de 2019, ambdós inclosos, sense que hi hagi la possibilitat de prorrogar-lo.

El termini de presentació de sol·licituds és d’un mes i començarà dia 16 de juny de 2019 fins dia 16 de juliol de 2019, ambdós inclosos.

Per a ampliar informació podeu consultar el BOIB Núm. 75, de 6 de juny de 2019 on trobareu tota la informació de la convocatoria, o bé acudint a la jornada informativa del divendres, 14 de juny de 2019. Inscripció prèvia.

FORA DE TERMINI 09/06/2019Ajut públic destinat a promoure actuacions d’inversió per a la modernització de l’estructura digital de l’activitat industrial.

Adreçat a la promoció i implantació de la digitalització i el conjunt de tècniques i equips informàtics que permeten comunicar-se a distància per via electrònica (TIC) de les empreses industrials situades dins l’àmbit territorial de les Illes Balears.

Consisteix en dos programes destinats a l’adquisició d’actius fixos i l’adquisició d’inversions immaterials associades al procés industrial, que hagin de ser utilitzats o entrar en funcionament per primera vegada.

Són subvencionables les inversions instal·lades, en funcionament, facturades i pagades en el període comprès entre el 2 d’octubre de 2018 i l’1 d’octubre de 2019, ambdós inclosos.

El termini de presentació de sol·licituds és d’un mes i començarà dia 16 de juny de 2019 fins dia 16 de juliol de 2019, ambdós inclosos.

Per a ampliar informació podeu consultar el BOIB Núm. 75, de 6 de juny de 2019 on trobareu tota la informació de la convocatoria, o bé acudint a la jornada informativa del divendres, 14 de juny de 2019. Inscripció prèvia.

FORA DE TERMINI 23/05/2019 – CONVOCATÒRIA OBERTA FINS 4 D’OCTUBRE 2019 – Ajuts destinats a fomentar l’economia social per cooperatives, microcooperatives i societats laborals

La Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral ha publicat els ajuts destinats a fomentar l’economia social per cooperatives, microcooperatives i societats laborals. Els ajuts compten amb cinc programes:

a) Programa I: promoció de la incorporació de persones desocupades inscrites en demanda d’ocupació i de treballadores i treballadors vinculats a l’empresa per contractes de treball de caràcter temporal com a socis treballadors o de treball de cooperatives, microcooperatives i societats laborals.

Quanties:

 • 4.000 € per homes incorporats com a socis
 • 5.000 € homes menor de 30 anys incorporat com a soci
 • 6.000 € persona incorporada com a sòcia que pertanyi a algun dels col·lectius:dones, homes de 45 anys o més, persones en situació d’atur de llarga durada
 • 8.000 € persona en situació d’exclusió social que s’incorpori com a sòcia
 • 10.000 € persona amb discapacitat que s’incorpori com a sòcia

b) Programa II: suport a la creació de cooperatives, microcooperatives i societats laborals declarades com a projectes industrials estratègics pel Consell de Govern.

Quanties: 12.000 € per cada persona desocupada i en demanda d’ocupació incorporada com a sòcia. Es pot incrementar en 1.000€ en les circumstàncies següents:

 • Dona
 • Home de 45 o més anys
 • Persona en situació d’exclusió social
 • Víctima de violència de gènere
 • Persona en situació d’atur de llarga durada

c) Programa III: foment de la creació de microcooperatives mitjançant la subvenció de les despeses de posada en marxa.

Quantia: 100% dels costs totals suportats (màxim 1.000 €).

d) Programa IV: finançament parcial de les quotes de la Seguretat Social de les persones desocupades que percebin la prestació per desocupació en la modalitat de pagament únic i s’ incorporin com a soci treballador o de treball en cooperatives de treball associat, microcooperatives o societats laborals.

Quantia:

 • 50% de la quota de la Seguretat Social, calculada sobre la base mínima de cotització
 • 100% de l’aportació del treballador/a en les cotitzacions en un altre règim de la Seguretat Social

e) Programa V: inversions en noves tecnologies de la informació i les comunicacions

Quantia: 50% del cost subvencionable

 • Desenvolupament i implantació de pàgines webs. Màxim 2.000 €
 • Implantació de programari de gestió. Màxim 1.000 €

Beneficiaris: cooperatives, microcooperatives i societats laborals

Termini: des del 26 de maig fins el 4 d’octubre de 2019

Consulta la convocatòria al BOIB i el model de sol·licitud aquí

17/04/2019 CONVOCATÒRIA OBERTA – Línies d’ajuda que ofereix la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme per a la millora de la gestió empresarial de les Pymes i Asal de les Illes Balears mitjançant l’instrument de bons tecnològics.

Quines són les actuacions que es poden subvencionar?

PROGRAMA 1. Implantació o millora de Pàgina web i / o comerç electrònic, (que ha d’estar optimitzat per a Search Engine Optimization (SEU) i per Responsive Web Design); i/o aplicacions i utilitzar un gestor de continguts perquè la PIME pugui actualitzar i modificar la informació quan ho consideri oportú.

PROGRAMA 2. Implantació i/o millora de processos de gestió empresarial basats en la utilització dels Softwares de gestió Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM) o Business Process Management (BPM).

Per a ampliar informació podeu consultar el BOIB Núm. 49, de 16 d’abril de 2019 on trobareu tota la informació de la convocatoria o bé contactar amb nosaltres comerc@santjosep.org

Els terminis per presentar les sol·licituds comença deu dies hàbils després de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins exhaurir els crèdits disponibles i en cap cas més enllà del 30 de març de 2020

En el següent enllaç també podreu descarregar tots els annexos:

INFORMACIÓ I TRÀMITS

FORA DE TERMINI 11/04/2019 Ajuts adreçats a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, i enguany també està adreçada a donar continuïtat als establiments comercials i de determinats serveis considerats emblemàtics, publicada en el BOIB núm 44, del 6 d’abril de 2019.
Les actuacions subvencionables són:
– Inversions per a la millora tecnològica encaminada a potenciar el comerç electrònic en establiments de venda presencial.
– Inversions que impliquin un avenç cap una economia baixa en carboni, la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat.
– Inversions per millorar l’accessibilitat i per eliminar barreres arquitectòniques.
Adquisició i instal·lació de l’equipament necessari per a la modernització de l’establiment.
Adquisició i instal·lació de l’equipament necessari per a la millora de la imatge de l’establiment (retolació comercial, interior i exterior).
Obres i reformes que comportin la millora i modernització de l’establiment.

RESUM AJUDES COMERÇ 2019INFORMACIÓ GENERALBOIB DE LA CONVOCATÒRIA RESOLUCIÓ CONSELLERIA

Per a més informació o dubtes podeu telefonar al 971 178 900 o bé per mail a comerc@santjosep.org

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el dia 21 de maig de 2019.

FORA DE TERMINI 04/04/2019 – Les persones auònomes ja poden sol.licitar ajuts destinats a promocionar l’ocupació autònoma amb la finalitat de facilitar la constitució de persones desocupades en treballadors/es autònoms, a mantenir l’activitat per compte propi i a consolidar el projecte d’autoocupació, per mitjà dels programes següents:

PROGRAMA 1: Ajudes Econòmiques a l’inici d’activitat.

PROGRAMA 2: Ajudes destinades al manteniment de l’activitat per compte pròpi (conciliació de la vida laboral i familiar i el relleu generacional).

PROGRAMA 3: Ajudes per a la consolidació i el creixement del projecte d’autoocupació (Reenfocament, contractació del primer treballador, autònom col.laborador).

Les activitats que es poden subvencionar s’han d’iniciar i desenvolupar entre l’1 d’octubre de 2018 i el 31 d’agost de 2019. El termini de presentació de sol·licituds comença el dia 9 d’abril i acaba el 6 de setembre de 2019.

INFORMACIÓ AJUDES AUTOOCUPACIÓ 2019

BASES DE LA CONVOCATÒRIA INFORMACIÓ GENERAL I TRÀMITS

Per a més informació o dubtes contacta amb nosaltres empren@santjosep.org

FORA DE TERMINI 01/11/2018 Convocatòria per a la concessió d’ajuts per al disseny de plans de transformació digital per a l’any 2018 destinats a la indústria balear, en el marc d’Idigital, estratègia de digitalització industrial. Aquest programa és l’ajut que es regula en aquesta Convocatòria i que tindrà diferents actuacions:

 • Diagnosi digital: anàlisi de l’estat de digitalització de l’empresa a través d’una eina en línia.
 • Consultoria especialitzada: acompanyament i assessorament digital a través de consultors especialitzats (habilitadors digitals) en la matèria de transformació digital.
 • Tallers demostratius de la tecnologia: es desenvoluparan tallers demostratius amb habilitadors digitals.

Per a més informació podeu consultar la convocatòria al BOIB o a aquest enllaç web. El termini per presentar les sol·licituds finalitza el dia 7 de desembre de 2018.

FORA DE TERMINI 10/10/2018 Convocatòria de subvencions per a la implantació d’instal.lacions de refrigeració basades en tecnologies alternatives als gasos fluorats d’alt potencial d’escalfament atmosfçeric, en establiments dedicats a la distribució comercial (PLA PIMA FRIO).Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques dedicades a la distribució comercial d’aliments, amb residència fiscal a Espanya. Per a més informació podeu consultar la convocatòria al BOIB o en aquest enllaç web. El termini per presentar les sol·licituds és del 10 d’octubre de 2018 fins al 16 de novembre de 2018.

FORA DE TERMINI 06/07/2018 – I·MODERNITZACIÓ – Convocatòria d’ajuts per a la modernització de l’estructura digital de l’activitat industrial. Aquestes ajudes estan enfocades a la promoció del teixit industrial, el foment de la modernització dels sistemes de gestió i sistemes productius, la millora del teixit productiu, i el posicionament estratègic de la indústria, per mitjà dels programes següents:

PROGRAMA 1 DISSENY I INNOVACIÓ – Cost de contratació a entitats externes de projectes de disseny i innovació industrial, i adquisició de prototips.

PROGRAMA 2 PRODUCCIÓ – Adquisició de material, accessoris i maquinària per a la producció.

PROGRAMA 3 LOGÍSTICA I EMMAGATZEMATGE – Adquisició d’actius materials destinats a la millora de l’emmagatzematge.

Per a més informació podeu consultar la convocatòria al BOIB, el fullet informatiu o demana’ns una cita a empren@santjosep.org

FORA DE TERMINI 31/05/2018 – Convocatòria d’ajuts al relleu generacional en autònoms, petites i mitjanes empreses familiars. Aquests ajuts cerquen assegurar la continuïtat de les empreses viables en risc de desaparèixer, ja sigui potenciant el relleu en l’entorn familiar o entre els mateixos treballadors. Aquesta línia d’ajuts subvencionarà el 50% de les despeses per imports que van des de 6.000€ a 10.000€ i que han de servir per finançar:

LES DESPESES DE CONSULTORIA EXTERNA ESPECIALITZADA per a l’elaboració del
protocol d’empresa familiar o del pla de relleu. I LES DESPESES NOTARIALS I REGISTRALS que es puguin generar.

Per a més informació podeu consultar la convocatòria al BOIB o demana’ns una
cita a empren@santjosep.org

FORA DE TERMINI 22/05/2018Convocatòria d’ajuts destinats a promocionar l’ocupació autònoma amb la finalitat de facilitar la constitució de persones desocupades en treballadors/es autònoms, a mantenir l’activitat per compte propi i a consolidar el projecte d’autoocupació, per mitjà dels programes següents:

PROGRAMA 1: Ajuts econòmics a l’inici de l’activitat.

PROGRAMA 2: Ajuts destinats a mantenir l’activitat (conciliació de la vida laboral i familiar i el relleu generacional).

PROGRAMA 3: Ajuts per a la consolidació i el creixement del projecte d’autoocupació, per ajudar a la pervivència i millora del negoci.

Per a més informació podeu consultar la convocatòria al BOIB o demana’ns una cita empren@santjosep.org

29/06/2018 – I·DIGITALITZACIÓ – Convocatòria d’ajuts per a la modernització de l’estructura digital de l’activitat industrial. Aquestes ajudes estan enfocades a la promoció i implantació de la digitalització i el conjunt de tècniques i equips informàtics que permeten comunicar-se a distància per via electrònica (TIC) de les empreses industrials. Per a més informació podeu consultar la convocatòria al BOIB. FORA DE TERMINI

17/05/2018Convocatòria d’ajudes destinades a la consolidació i la implantació d’empreses de les Illes Balears a mercats exteriors. Per a més informació podeu consultar la convocatòria al BOIB. FORA DE TERMINI

17/05/2018Convocatòria d’ajudes destinades per a projectes d’internacionalització d’empreses de les Illes Balears, mitjançant el finançament de les fases inicials del procés d’internacionalització. Per a més informació podeu consultar la convocatòria al BOIB. FORA DE TERMINI

12/05/2018 Convocatòria de subvencions destinades a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis. FORA DE TERMINI

Amb aquests ajuts, les petites empreses del sector comercial detallista podreu dur a terme millores tecnològiques encaminades a potenciar el comerç electrònic, inversions per avançar en l’estalvi energètic o millores en l’accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques, així com modernitzar els establiments, millorar la imatge comercial o fer obres i reformes.

La quantia de la subvenció és del 50 % del valor de la inversió feta, fins a un màxim de 6.000 euros. Així mateix, l’actuació que hagin dut a terme les empreses sol•licitants haurà de tenir un cost mínim de 2.000 euros.

Els projectes realitzats en el marc d’aquesta convocatòria s’hauran d’haver executat i pagat entre l’1 de novembre de 2017 i el 31 de desembre de 2018.

Per a més informació podeu consultar la convocatòria al BOIB i al FULLETÓ, o demana’ns una cita comerc@santjosep.org. MODEL DE SOL.LICITUD

 

 

 

 

L' AGÈNCIA AL DIA

- Advertisement -