Els Certificats de Professionalitat són documents oficials, regulats pel Reial decret, d’aplicació en tot el territori nacional. Són l’instrument d’acreditació oficial de les qualificacions professionals en l’àmbit de l’administració laboral.

Descriuen una ocupació en termes de competències professionals (la seva execució correcta) i defineixen els continguts de l’acció formativa que capacitaria per al correcte exercici d’una ocupació. Tenen caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional i són expedits pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) i els òrgans competents de les comunitats autònomes (SOIB).

EN BREU INICIAREM 

Programa mixt SOIB 30 en què s’impartirà el C. P. de Neteja de superfícies i mobiliari en edificis locals (375 hores de formació). Data d’inici el 01/12/2021. Durada: 9 mesos. Dirigit a persones desocupades de 30 anys o més.

Programa mixt SOIB JOVE en què s’impartirà el C. P. d’Activitats auxiliars a vivers, jardins i centres de jardineria (460 hores). Data d’inici prevista el 10/12/2021. Durada: 9 mesos. Per a persones joves desocupades majors de 16 anys i menors de 30, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Especialitat formativa anomenada Eines web 2.0 aplicades a la gestió i comercialització d’empreses (250 hores). Data d’inici el 22/11/2021. Durada: 3,5 mesos.