Els Certificats de Professionalitat són documents oficials, regulats pel Reial decret, d’aplicació en tot el territori nacional. Són l’instrument d’acreditació oficial de les qualificacions professionals en l’àmbit de l’administració laboral.

Descriuen una ocupació en termes de competències professionals (la seva execució correcta) i defineixen els continguts de l’acció formativa que capacitaria per al correcte exercici d’una ocupació. Tenen caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional i són expedits pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) i els òrgans competents de les comunitats autònomes (SOIB).

Estan finançats per fons de la Conferència Sectorial, el SEPE, i en el cas de SOIB JOVE cofinançat pel Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil per al període 2014-2020.

EN BREU INICIAREM 

📢PROGRAMA MIXT OCUPACIO I FORMACIO,  Conv. SOIB 2022: SOIB JOVE T’ATENEM SANT JOSEP IV (Línia 1 dirigida a persones joves desocupades majors de 16 anys i menors de 30 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil).

Formació: C.P. ADGG0408, OPERACIONS AUXILIARS DE SERVICIOS ADMINISTRATIUS I GENERALS (390h)
Inici previst:  24 de novembre de 2022.
Durada : 6 mesos
✅Vacants: 10 participants.

📢PROGRAMA MIXT OCUPACIO I FORMACIO,  Conv. SOIB 2022: SOIB 30 JARDINS DE SA TALAIA II (Línia 2 dirigida a persones desocupades de 30 anys o més inscrites al SOIB).

Formació: C.P. AGAO0108 D’ACTIVITATS AUXILIARS A VIVERS, JARDINS I CENTRE DE JARDINERIA (250h), SENSIBILITZACIÓ EN LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS (20h, codi FCOO02),INSERCIÓ LABORAL I TÈCNIQUES DE RECERCA D’OCUPACIÓ (15h, codi FCOO01)

Inici previst: 24 de novembre de 2022.
Durada : 6 mesos
✅Vacants: 10 participants.