Els Certificats de Professionalitat són documents oficials, regulats pel Reial decret, d’aplicació en tot el territori nacional. Són l’instrument d’acreditació oficial de les qualificacions professionals en l’àmbit de l’administració laboral.

Descriuen una ocupació en termes de competències professionals (la seva execució correcta) i defineixen els continguts de l’acció formativa que capacitaria per al correcte exercici d’una ocupació. Tenen caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional i són expedits pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) i els òrgans competents de les comunitats autònomes (SOIB).

HEM INICIAT 

Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals (390 hores). Data  d’inici el 25/01/2018. Durada: 12 mesos. Dirigit a menors de 30 anys.

Activitats Auxiliars en Viver, Jardins i Centres de Jardineria (250 hores) Data  d’inici el 13/02/2018. Durada: 9 mesos. Dirigit a majors de 30 anys.

Formació DualOperacions Auxiliars de Manteniment de Elements Estructurals i de Recobriment de Superfícies d’Embarcacions Esportives i d’Esbarjo (240 hores). Data d’inici el 15/03/2018. Durada 9 mesos.