En aquesta secció recollim la normativa general i la informació rellevant per al comerç.

NORMATIVA COMERCIAL