📢 PROGRAMA MIXT OCUPACIO I FORMACIO, Conv. SOIB 2022: SOIB JOVE T’ATENEM SANT JOSEP IV (Línia 1 dirigida a persones joves desocupades majors de 16 anys i menors de 30 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil).

Formació: C.P. ADGG0408, OPERACIONS AUXILIARS DE SERVICIOS ADMINISTRATIUS I
GENERALS (390h)
Inici previst: 24 de novembre de 2022.
Durada : 6 mesos
✅Vacants: 10 participants.

📢 PROGRAMA MIXT OCUPACIO I FORMACIO, Conv. SOIB 2022: SOIB 30 JARDINS DE SA TALAIA II (Línia 2 dirigida a persones desocupades de 30 anys o més inscrites al SOIB).

Formació: C.P. AGAO0108 D’ACTIVITATS AUXILIARS A VIVERS, JARDINS I CENTRE DE
JARDINERIA (250h), SENSIBILITZACIÓ EN LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS (20h, codi
FCOO02),INSERCIÓ LABORAL I TÈCNIQUES DE RECERCA D’OCUPACIÓ (15h, codi
FCOO01)
Inici previst: 24 de novembre de 2022.
Durada : 6 mesos
✅Vacants: 10 participants.

📢PROGRAMA IMPULS JOVE SANT JOSEP II, conv. SOIB Joves Qualificats entitats locals 2022

Inici previst: 24 d’octubre de 2022.
Durada : 12 mesos
✅Vacant: 1 participant.

✅1 Tècnic/a d’esports en pràctiques

Titulació requerida: Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport

Obra a realitzar:
• Elaborar, programar i executar campanyes sobre la importància de realitzar
activitats fisio-esportives dirigides als diferents grups d’edat.
• Elaborar, programar i executar programes d’activitats físiques a l’aire lliure als
diferents nuclis de població.
• Elaborar, programar i executar campanyes assessorament tècnic als usuaris de
les instal·lacions.

✅1 Tècnic/a en ocupació en pràctiques

Titulació requerida: Grau en Psicologia, pedagogia, psicopedagogia, educació social,
treball social, ciències del treball i recursos humans.

Obra a realitzar:
•Donar informació i/o suport en les inscripcions en ofertes de feina d’internet i
en la tramitació de documentació.
•Informació i/o derivacions a altres serveis relacionats amb l’àmbit educatiu i
formatiu (CEPA, Punt d’Autoaprenentatge llengua catalana i d’altres formacions
relacionades amb la millora de competències laborals).
•Realització de tutories individuals o grupals de formació bàsica de
coneixements d’informàtica i internet.
•Donar informació sobre els programes PAO i en matèria de Desenvolupament
local.

📢PROGRAMA SOIB Reactiva Sant Josep 2022

Inici previst finals de novembre de 2022.
Durada : 6 mesos
Vacants : 15 participants.
Línia 1. Adreçada a persones joves desocupades majors de 16 i menors de 30 anys:—
Inscrites en el SOIB en el moment de la contractació.
✅1 Auxiliar administratiu/va.
✅5 Op. Serveis múltiples
✅1 Personal de neteja

Línia 2. Adreçada a persones desocupades de 30 anys o més, en situació de desocupació
de llarga durada:— Es consideren persones aturades de llarga durada les inscrites com
a desocupades en el SOIB 360 dies o més en els darrers 540 dies, comptadors des de la
data en què l’oferta d’ocupació s’ha posat en difusió en la pàgina web del SOIB
✅1 Oficial de serveis múltiples
✅5 Operaris/es de serveis múltiples
✅2 personal de neteja

+ Informació al 971 80 07 92 o aodl@santjosep.org
+ Inscripcions als baners habilitats a la pagina web Servei d’Ocupacio | Illes Balears (soib.es)