SOIB Reactiva 2023

Durada: 6 mesos, iniciat l’1 de desembre de 2023.

Fons Finançament:“SOIB Reactiva 2023” ha estat promogut pel SOIB i ha comptat amb el finançament del Fons Social Europeu Plus (FSE+).

Aquest projecte té el finançament de la Convocatòria de subvencions SOIB REACTIVA 2023, Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions «SOIB Reactiva 2023», cofinançada pel Fons Social Europeu Plus (FSE+) (BOIB núm. 49 de 18 d’abril de 2023), de 54.236,65€, destinada a la contractació de 5 persones desocupades durant un període de sis mesos.

Objectiu general: Fomentar la contractació de joves i persones en situació de desocupació de llarga durada, per tal que puguin adquirir experiència professional i mantenir les seves competències professionals, a fi de millorar l’ocupabilitat i transitar cap a una inserció laboral continuada i de qualitat.

Resultats: S’han ofert i cobert 5 llocs de feina, distribuït en dues línies d’ajut

Línia 1: S’ha destinat 10.847,33 € per a la contractació d’1 operari/a de Serveis Múltiples. Aquest lloc ha estat dirigit a persones joves aturades majors de 16 i menors de 30 anys sense estudis superiors, inscrites com a demandants d’ocupació en el SOIB i beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en el moment de la contractació.

Línia 2: Una suma de 43.389,32 € serà assignat per a la contractació de 4 persones, distribuïdes en 1 ordenança d’instal·lacions escolars, 1 lloc de neteja, i 2 operaris/as de Serveis Múltiples. Aquesta línia està destinada a persones desocupades de 30 anys o més, en situació de desocupació de llarga durada, inscrites com a demandants d’ocupació en el SOIB en el moment de la contractació.