25.2 C
Sant Josep de sa Talaia
Dimecres, abril 17, 2024

Contacta

Política de qualitat

L’Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia té com
a missió impulsar i coordinar polítiques d’ocupació i el desenvolupament empresarial
sostenible, fomentant la innovació i la responsabilitat social al nostre territori, treballant a
través de les tres branques principals:

▪ Àrea de Dinamització empresarial, amb l’objectiu operatiu d’impulsar el
creixement, la consolidació i fer visible les empreses locals, donant suport al teixit
productiu i empresarial del nostre municipi com generador principal de l’activitat
econòmica i sociolaboral.

▪ Àrea d’Emprenedoria, per dur a terme actuacions com a iniciativa d’impuls a
l’activitat econòmica del municipi i amb l’objectiu de contribuir a reviure l’activitat
empresarial i comercial del municipi, assegurant la requalificació i capacitació
professional i incrementar la seva competitivitat, per tal de garantir la sostenibilitat
econòmica del municipi.

▪ Àrea de Polítiques Actives d’Ocupació que pretén beneficiar als col·lectius més
vulnerables com son joves, aturats de llarga durada, majors de 45 anys i dones,
per tal de millorar la seva ocupabilitat.

L’abast del Sistema de Gestió de Qualitat recull els programes de formació i de foment
de l’ocupació de l’àrea de Polítiques Actives d’Ocupació, com a organització.

L’Alta Direcció de l’organització estableix, implementa i manté com base de la seva
Política de Qualitat, la responsabilitat i el compromís dels requisits aplicables, així com el
compromís de millora continua del Sistema de Gestió de Qualitat de l’àrea de Polítiques
Actives d’Ocupació de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia. Per tal d’aconseguir
aquest compromís:

▪ Es defineixen els objectius de qualitat i es realitza seguiment dels mateixos,
conjuntament amb els indicadors.

▪ Es defineixen les responsabilitats, les funcions i les autoritats del personal de
l’organització.

▪ S’implanten processos i procediments per garantir el compliment del sistema
d’acord amb els requisits establerts.

▪ Es garanteixen unes condicions de treball adequades i un bon ambient laboral a
l’organització.

▪ Es realitza un anàlisis de les necessitats i expectatives de les parts interessades,
per garantir el compromís amb aquestes i la satisfacció dels ciutadans i ciutadanes
amb el servei.

Gràcies al compliment d’aquestes bases, permeten a l’àrea de Polítiques Actives
d’Ocupació garantir el compromís i treball focalitzat en la millora continua dels processos
i que el servei prestat sigui de qualitat, d’acord amb els requisits del Sistema de Gestió
basat en la norma UNE EN ISO 9001:2015.

Descarregar document original de l’Agència de Desenvolupament Local de les polítiques actives d’ocupació