SOIB Reactiva 2022

Durada: 6 mesos, iniciat el 15 de diciembre de 2022.

Fons Finançament:

Aquest projecte té el finançament de la Convocatòria de subvencions SOIB REACTIVA 2022, Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, de 8 de juliol de 2022 (BOIB nº90/2022) de 248.775,75€ per contractar un total de 15 persones.

Aquesta ha estat promoguda pel SOIB i cofinançat per la Conferència Sectorial d’ Ocupació i d’ Assumptes Laborals.

Objectiu general: Fomentar la contractació de joves i de persones en situació de desocupació de llarga durada, com a col·lectius amb més dificultats d’inserció en un mercat laboral que ha estat objecte de transformacions profundes que afecten l’ocupació de manera sensible.

Resultats: S’han ofert 15 llocs de feina, distribuit en dues línies d’ajut:

  • 7 per a la Línia 1: adreçada a persones joves desocupades majors de 16 i menors de 30 anys.
  • 8 per a la Línia 2: adreçada a persones desocupades de 30 anys o més, en situació de desocupació de llarga durada.