Tenir una idea de negoci és el punt de partida del teu projecte, a vegades no és necessari buscar idees complexes, és qüestió de satisfer les necessitats dels consumidor. En general, les idees de negoci vendran del teu propi coneixement, de la teua experiència personal o professional. Vols avaluar la teua actitud emprenedora? Val la pena invertir uns minuts i realitzar aquest TEST, que no pretén proporcionar informació sobre la teua forma de ser sinó que t’ofereix recomanacions que t’ajudaran a estar millor preparat per impulsar el teu projecte.

Aturar-te a analitzar la idea, també t’ajudarà a definir i a conèixer el seu grau de maduresa, un primer TEST per conèixer-ne la seva viabilitat. O també pot realitzar un ANÀLISI DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses, Oportunitats) del teu projecte, aquesta ferramenta, t’ajudarà a establir les estratègies per a que sigui viable i determinar l’ordre en el qual hauries d’abordar cadascuna d’elles.

Aquestes ferramentes t’ajudaran a millorar aspectes inicials de la idea, a més, recorda que estam per ajudar-te a cada pas del procés, demana’ns cita!