El Ministeri d’Indústria, mitjançant el BOE, estableix les bases reguladores per a la convocatòria d’ajudes per un total d’11 milions d’euros en subvencions a empreses que inverteixen en la fabricació de productes sanitaris relacionats amb la COVID-19.

Es vol enfortir les indústries que han dedicat temps i esforç a proveir la ciutadania de productes bàsics, com màscares, respiradors, EPI, guants o gels hidroalcohòlics, necessaris per a fer front a la crisi sanitària, així com impulsar una oferta nacional i una reserva estratègica per a assegurar-ne les necessitats actuals i futures.

Aquest programa de subvencions donarà suport a la producció de dispositius mèdics i equips i material sanitari i de protecció individual, i aquells altres productes (principis actius, substàncies químiques, medicaments, etc.) que siguin considerats d’emergència. Segons figura en el BOE, entre aquests productes hi ha màscares quirúrgiques de tipus II i IIR, màscares de protecció individual FFP2 i FFP3, equips PCR de diagnòstic de COVID-19 i els seus consumibles, equips de diagnòstic ràpid (detecció d’antigen), hisops, ulleres de protecció, guants de nitril amb pols i sense, bates impermeables d’un sol ús, solucions hidroalcohòliques (biocides i cosmètiques) i les seues matèries primeres, equips i dispositius de ventilació mecànica invasiva (VMI), fungibles o consumibles d’equips de VMI, alcohols sanitaris i clorhexidina