Termini de presentació de sol·licituds, del 8 de juny de 2021 a les 00:00 hores fins dia 8 de juliol de 2021 a les 23.59 hores.

El BOIB ha publicat les convocatòries d’ajuts de la Direcció General de Política Industrial per promoure actuacions d’inversió per a la modernització de l’estructura productiva i l’estructura digital de l’activitat industrial per a l’any 2021.

1. Ajut a la inversió per a la modernització de l’estructura productiva de l’activitat industrial (2021)

2. Ajut a la inversió per a la modernització de l’estructura digital de l’activitat industrial (2021)