L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia obre en uns dies el període de recepció de sol·licituds per optar a les ajudes a autònoms i microempreses del municipi afectades per la complicada situació provocada per la pandèmia de la COVID-19. Aquestes subvencions, dotades amb un total de 707.469,93 euros, estan cofinançades entre l’Ajuntament, el Govern Balear i el Consell d’Eivissa, amb una aportació de 235,823,31 per part de cada administració. La regidora de Comerç i Indústria, Pilar Ribas, ha destacat que «aquests ajuts estan destinats a persones treballadores per compte propi i microempreses amb un planter de fins a 15 persones i tenen per objectiu ajudar a compensar els efectes que hagi pogut tenir la crisi sanitària i econòmica que ha ocasionat la COVID-19 a la seva activitat durant el temps transcorregut des de que es va declarar la pandèmia, al març de l’any passat. Som conscients que el treball autònom i les petites empreses són els principals generadors d’ocupació al nostre municipi, per això volem ajudar al seu sosteniment per tal que puguin superar la profunda crisi econòmica que estam patint i que ja dura més d’un any per les restriccions al trànsit de les persones i a l’activitat econòmica», ha comentat.

«Aquesta situació anòmala i excepcional ha suposat un problema molt seriós per a moltes famílies, tant a nivell personal com econòmic, per això des de l’Ajuntament hem dut a terme en aquest quasi any i mig diferents ajudes com aquestes, per estar al costat del teixit empresarial josepí i al costat de les famílies d’aquest municipi».

Els ajuts es destinen a empreses, que han d’haver tingut una activitat sis mesos d’activitat o més durant 2019, indistintament del temps que hagi pogut obrir durant el 2020. També han de poder acreditar una davallada de la seva facturació d’un mínim del 40% en 2020 respecte a 2019.

A partir d’un màxim de 15 persones de planter, i segons el nombre de treballadors i el percentatge de reducció d’ingressos (per sobre del 40%), els ajuts variaran. Per empreses que tenen de 6 a 15 treballadors, l’ajut estimat és del voltant de 3.000€ per a les que hagin patit una caiguda d’ingressos del 60% o més, de 2.000€ en el cas d’empreses que hagin vist reduït el seu negoci els entre un 50% i un 59%, mentre que les que han deixat d’ingressar entre un 40% i un 49% poden rebre un ajut de 1.500€.

Per a les empreses que tenen entre 1 i 5 treballadors, els ajuts prevists van des dels 1.500€ si l’empresa té una pèrdua d’ingressos d’un 60% o més, en el cas que la reducció d’ingressos hagi estat entre un 50% i un 59% l’ajut serà de 1.250€, i, finalment, si l’empresa ha deixat de guanyar entre un 40% i un 49%, l’ajut ascendeix fins als 1.000€.

Un tercer supòsit és el de les empreses sense treballadors, en les què si els ingressos han descendit un 60% o més en relació a 2019 rebran una ajuda estimada de 1.250€; si el percentatge de pèrdues va del 50% al 59% l’ajut estimat serà de 1.000€ i si l’empresa ha vist reduïts els seus ingressos en un 40% a un 49%, l’ajut ascendeix als 750€.

Finalment en últim lloc, si l’empresa és de nova creació durant el 2020, l’ajuda a la que pot optar és de 1.000€.

Val a dir que aquests ajuts seran incompatibles amb les que va atorgar el Govern durant la fase 4 per a les empreses que van haver de tancar a causa de les restriccions vigents a començaments de 2021.

La presentació de sol·licituds es pot fer de forma telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament (https://santjosep.sedelectronica.es). Per resoldre dubtes s’ha habilitat un correu electrònic trinidad.navarro@santjosep.org i un WhatsApp 661 457 936.