L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia ha publicat la llista definitiva d’empreses i treballadors autònoms que han rebut algun dels ajuts previstos per compensar les possibles pèrdues ocasionades per la crisi econòmica derivada per la pandèmia. En total han estat 173 les ajudes concedides, amb una assignació total de 692.000 euros en un procés que ha completat la seva tramitació en molt pocs mesos, des que es va anunciar la convocatòria al passat mes de juny. «Per nosaltres l’important no és anunciar una partida molt gran per ajudar a les persones, sinó poder informar que pràcticament hem esgotat els diners que havíem previst repartir, que són molts, perquè això vol dir que els sous arribaran a qui els necessita i perquè ens hem esforçat molt en informar a la població que tenien aquests ajuts a la seva disposició» ha dit la tinent d’alcalde d’Acció Econòmica, Pilar Ribas.

Val a dir que es varen presentar un total de 219 sol·licituds, de les que 46 han estat rebutjades per distintes raons, principalment per tractar-se d’empreses que no tenien la seu al municipi de Sant Josep, fet pel quan no podien optar a rebre les subvencions previstes. Així, pel nombre de peticions finalment admeses s’ha pogut concedir a totes elles l’ajut màxim previst, de 4.000 euros, per la possibilitat prevista de prorratejar els fons assignats a aquestes subvencions entre totes les empreses i autònoms demandants.

Això vol dir que pràcticament s’esgotaran els 707.000 euros que es destinaren per aquests ajuts, cofinançats entre l’Ajuntament, el Govern Balear i el Consell d’Eivissa, amb una aportació de 235,823,31 per part de cada administració.

Pilar Ribas ha destacat que «aquests ajuts van al moll de l’ós de la nostra economia: de les microempreses de fins a 15 empleats i treballadors per compte propi que representen prop del 80% de la nostra activitat econòmica en situacions normals. El treball autònom i les petites empreses són els principals generadors d’ocupació al nostre municipi, per això ajudar al seu sosteniment és ajudar als nostres vesins per tal que puguin recuperar-se de les seqüeles que ens ha deixat aquesta profunda crisi econòmica».

La tinent d’alcalde també ha valorat el treball del seu departament per «acompanyar els demandants i ajudar-los a esmenar sol·licituds amb deficiències, d’informar-los dels terminis per tal que no es quedessin fora del procediment i de la dedicació que ha permès completar un procediment tan complexe en tres mesos perquè els fons arribin al màxim de demandants».