La innovació és un element essencial pel creixement econòmic i social. Ajuda a augmentar la productivitat mitjançant la generació de nous productes, processos i serveis i és fonamental per a crear millor ocupació i millorar l’eficiència. La innovació sistemàtica resulta en taxes de creixement quatre vegades més altes, el doble del valor afegit dels empleats i el triple de la sostenibilitat de l’empresa (Font: Roper et al). En aquest apartat trobarà recursos per a poder aprofundir en la gestió de la innovació en totes les seves vessants.

Fundació Bit, vos fan arribar els següents tutorials que hem preparat per explicar algunes de les eines que poden ajudar les pimes a iniciar-se en la digitalització dels seus negocis i que creiem que els poden ser d’utilitat.

Gestió documental al núvol amb Google Drive:
https://recursosformatius.fundaciobit.org/recurso-formativo/gestio-documenta
l-al-nuvol-google-drive-versio-video-tutorial

WhatsApp Business:
https://recursosformatius.fundaciobit.org/recurso-formativo/whatsapp-busines
s-per-a-pimes-versio-video-tutorial

Instagram per empreses:
https://recursosformatius.fundaciobit.org/recurso-formativo/instagram-per-em
prese-versio-video-tutorial

Google My Business
https://recursosformatius.fundaciobit.org/recurso-formativo/google-my-busine
ss-versio-video-tutorial

Com crear una Comunitat online amb els meus clients:
https://www.youtube.com/watch?v=5P3Rb34TmoI&ab_channel=Fundaci%C3%B3BitBalea
rsd%27Innovaci%C3%B3iTecnologia

Disseny de contingut gràfic amb Canva:
https://www.youtube.com/watch?v=KBxpanCUA_k&ab_channel=Fundaci%C3%B3BitBalea
rsd%27Innovaci%C3%B3iTecnologia