El disseny, com a element estratègic en la millora competitiva de les empreses dels diferents sectors productius, i la circularitat són els eixos centrals d’aquest projecte de l’IDI.

LOOP, disseny i circularitat fomenta l’ús de matèries primeres més sostenibles, investiga nous materials innovadors i la recerca de solucions que precisen de recursos més sostenibles. A més, posa en contacte fabricants i productors per treballar conjuntament amb les indústries creatives per concebre nous productes, nous models de negoci i noves maneres de fer i de pensar.

Comparteixen els noms i treballs d’alguns dissenyadors i productors locals de les indústries creatives de les Illes a través d’una plataforma digital, pensada per convertir aquests nous materials en símbols de canvi, en productes innovadors que serveixin d’inspiració i generin una acceleració en la revolució dels materials.

Convidan dissenyadors i productors a la recerca de noves creacions, en línia amb una nova generació d’estètica i funcionalitat, per assegurar-nos que tot el que cream es pugui regenerar, reutilitzar o transformar, i projectar-se cap a una economia circular que contribueixi a redissenyar l’entorn.

Coneix LOOP, disseny i circularitat.