Convocatòria per ajudes al programa de capacitats emprenedores per a l’impuls del ‘Programa d’acceleració de startups’.

El “Programa d’Acceleració de Startups” és una ajuda en espècie dirigida a impulsar el creixement i desenvolupament de startups dels diferents sectors econòmics mitjançant el Programa d’Acceleració de Startups Regional (àmbit autonòmic) i el Programa d’Acceleració de Startups Sectorial (àmbit nacional).

El Pla d’Acceleració d’Acceleració de Startups constarà de tres fases:
1.- Programa de formació, amb almenys, 50 hores de tallers de caràcter grupal.
2.- Programa d’acceleració per al creixement i desenvolupament compost per almenys 40 hores de monitoratge individual.
3.- Cerca de finançament i connexió amb el teixit empresarial local i networking que es mantindrà de forma continuada durant la vigència del programa.

Beneficiaris: startups de recent creació i que no hagin transcorreguts més de 5 anys des de la data d’inscripció en el Registre Mercantil de l’escriptura pública de constitució, o 7 en el cas d’empreses de biotecnologia, energia o industrials.

Procediment: haurà de ser sol·licitada de manera telemàtica en la Seu electrònica de la Fundació EOI: https://www.eoi.es/es
Cambra de Comerç d’Eivissa i Formentera: http://www.camaraibizayformentera.com/