Ajudes per a la transformació de flotes de transport de viatgers i mercaderies d’empreses privades

  S’aprova la convocatòria d’ajudes per a la transformació de flotes de transport de viatgers i mercaderies d’empreses privades prestadores de serveis de transport per carretera, així com d’empreses que realitzin transport privat complementari, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançades per la Unió Europea «Next Generation EU»

  Referència: 91125
  Organisme: Conselleria de Mobilitat i Habitatge
  Sector: Transport
  Administració: Govern de les Illes Balears
  Àmbit geogràfic Illes Balears
  Tipus d’ajuda: Subvenció
  Destinataris: Persones físiques o jurídiques que siguin titulars de transport públic o privat

  Termini de sol·licitud: Fins al 30 d’abril de 2024, excepte per a l’activitat 4, d’implantació d’infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics, que és fins al 31 de desembre de 2023

  Web de l’organisme convocant:

  http://seuelectronica.caib.es

  Resolució 220315. Butlletí Oficial dels Illes Balears número 38 de 17 de març de 2022 Convocatòria

  Resolució 220315. Butlletí Oficial dels Illes Balears número 38 de 17 de març de 2022 Extracte

  Reial decret 983/21. Boletín Oficial del Estado número 275 de 17 de novembre de 2021 Bases reguladores