Convocatòria per a concedir ajudes destinades a fomentar i impulsar la competitivitat dels sectors productius empresarials dirigits a clústers industrials, centres tecnològics empresarials i agrupacions empresarials innovadores a les Illes Balears (COVID-19)

  S’aprova la convocatòria per a concedir ajudes destinades a fomentar i impulsar la competitivitat dels sectors productius empresarials dirigits a clústers industrials, centres tecnològics empresarials i agrupacions empresarials innovadores a les Illes Balears (COVID-19)

  Referència: 85860
  Organisme: Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica
  Sector: Empreses en general
  Administració: Govern de les Illes Balears
  Àmbit geogràfic: Illes Balears

  Informació addicional

  Tipus d’ajuda: subvenció

  Destinataris: clústers industrials, centres tecnològics empresarials i agrupacions empresarials innovadores del sector industrial

  Termini de sol·licitud: fins al 18 d’agost de 2021

  Web de l’organisme convocant: http://industria.caib.es

  Resolució 210630. Butlletí Oficial dels Illes Balears número 91 de 8 de juliol de 2021 Convocatòria