Convocatòria d’ajudes específiques per al desenvolupament de l’àmbit rural i ramader a l’illa d’Eivissa

  Convocatòria d’ajudes específiques per al desenvolupament de l’àmbit rural i ramader a l’illa d’Eivissa per a l’any 2022-2023.. i) Ajudes a les finques col·laboradores

  Referència: 93992
  Organisme: Consell Insular d’Eivissa
  Sector: Agrari, Ramader
  Administració: Administració LocalÀmbit geogràfic
  Eivissa

  Informació addicional

  Tipus d’ajuda: Subvenció
  Destinataris: Agricultors i ramaders d’una explotació representativa d’Eivissa
  Termini de sol·licitud: Fins al 30 de juny de 2022
  Web de l’organisme convocant: https://seu.conselldeivissa.es

  Referència: 93992
  Referències de la publicació

  Convocatòria 220523. Butlletí Oficial dels Illes Balears número 68 de 26 de maig de 2022 Convocatòria
  Convocatòria 220523. Butlletí Oficial dels Illes Balears número 68 de 26 de maig de 2022 Extracte
  Bases 080404. Butlletí Oficial dels Illes Balears número 51 de 15 d’abril de 2008 Bases reguladores