Convocatòria extraordinària d’ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19

  Convocatòria extraordinària d’ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics de la restauració i altres

  INFORMACIÓ
  El Consell Insular d’Eivissa amb la col·laboració del Govern de les Illes Balears, posa en marxa aquesta convocatòria extraordinària d’ajudes amb un crèdit previst de 4.770.000€, per pal·liar els efectes que generen les mesures adoptades per fer front a la COVID-19 i contribuir a mantenir la xarxa econòmica de l’illa d’Eivissa.

  L’ajuda és de 1.500 € mensuals per centre de treball o establiment, fins a un màxim de tres mesos i amb un màxim de dos establiments per persona beneficiària (màxim 3.000 €/mes).

  INSTRUCCIONS DE TRAMITACIÓ I DOCUMENTACIÓ

  El termini per a presentar les sol·licituds començarà el 10 de febrer de 2021 a les 08:00 h i finalitzarà el 2 de març de 2021 a les 23:59 h.

  Prepareu la documentació a presentar i recordeu adjuntar-la degudament emplenada a l’hora de realitzar el tràmit de sol.licitud de l’ajuda.

  Annex I – Model de sol·licitud i declaració responsable (Obligatori per a totes les sol·licituds)
  Annex II – Declaració Responsable Comunitats de béns (Obligatori només per als sol·licitants constituïts com a Comunitat de Béns)
  Annex III – Declaració Responsable obtenció d’altres ajuts (Presentau-la només en cas d’haver estat beneficiari d’altres ajudes)

  Recordi emplenar el formulari per conèixer les conseqüencies de les darreres restriccions als sectors afectats.

  Tota la tramitació es realitzarà en línia i, per tant, la persona sol·licitant o el representant del mateix, haurà de fer el tràmit de sol·licitud mitjançant qualsevol dels sistemes d’identificació electrònica disponibles (certificat electrònic, Clave PIN…).

  La sol·licitud es podrà tramitar a la seu electrònica del Consell Insular d’Eivissa.

  Recordi que també pot tramitar la seva sol·licitud d’ajuda mitjançant els següents enllaços a les seus electròniques dels Ajuntament de l’illa:

  Ajuntament d’Eivissa
  Ajuntament de Sant Antoni
  Ajuntament de Santa Eulària
  Ajuntament de Sant Josep
  Ajuntament de Sant Joan

  S’admetrà únicament una sol·licitud per entitat, en la qual es podrà incloure la petició d’ajudes per a un màxim de dos centres de treball o establiment del mateix titular.