S’aprova la convocatòria d’ajudes per a les persones treballadores per compte propi o autònoms que siguin titulars d’autorització de transport públic de mercaderies

  S’aprova la convocatòria d’ajudes per a les persones treballadores per compte propi o autònoms que siguin titulars d’autorització de transport públic de mercaderies, residenciades a les Illes Balears, per a promocionar l’ocupació autònoma i afavorir la sostenibilitat i pervivència d’aquesta mena de projectes empresarials afectats per l’increment del preu de l’energia.

  Referència: 95595
  Organisme: Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball
  Sector: Transport
  Administració: Govern de les Illes Balears

  Àmbit geogràfic: Illes Balears

  Informació addicional

  Tipus d’ajuda: Subvenció
  Destinataris: Persones treballadores per compte propi o autònoms residenciades a les Illes Balears, que siguin titulars d’autorització de transport públic de mercaderies de vehicles lleugers de 2 T fins a 3,5 T (MDLE) o de vehicles pesants de més de 3,5 T (MDPE) i estar donat d’alta en el RETA o règim especial per compte propi de la Seguretat Social que correspongui o mutualitat del col·legi professional corresponent durant els mesos de gener i febrer de 2022.

  Termini de sol·licitud: Del 21 de juny a l’1 de juliol de 2022
  Web de l’organisme convocant: http://dgpe.caib.es

  Referències de la publicació
  Resolució 220620. Butlletí Oficial dels Illes Balears número 80 de 21 de juny de 2022 Convocatòria