Coordinador/a programa Formació Dual

  10/09/2019 – EMPRESA: AJUNTAMENT DE SANT JOSEP

  OFERTA D’OCUPACIÓ PROGRAMA FORMACIÓ DUAL SECTORS ESTRATÈGICS FDS 08/18

  Ocupació sol·licitada: Coordinador/a programa Formació Dual

  Nombre de llocs oferts: 1

  Categoria professional: A1

  Titulació acadèmica requerida:

  Llicenciatura en Pedagogia, Psicopedagogia, Psicologia o equivalent.

  Funcions i tasques del lloc de feina:

  COORDINAR PROGRAMA FORMACIO DUAL SECTORS ESTRATÈGICS (projecte que implica formació en un certificat de professionalitat del sector nàutic i un contracte de treball):

  – Facilitar la coordinació i coherència entre l’activitat formativa i l’activitat laboral que formen part del programa.

  – Ser l’interlocutor entre el SOIB, el Centre de Formació i les diferents empreses que formen part del projecte.

  – Col·laborar amb el tutor d’empresa en l’acollida, seguiment i avaluació de l’alumnat en l’activitat laboral del programa.

  – Col·laborar, tant amb el centre de formació com amb les empreses, en les diferents tasques administratives necessàries pel desenvolupament del programa (formalització dels contractes, documentació requerida pel SOIB o altres organismes…)

  – Planificació, organització i gestió del projecte.

  – Seguiment i control del desenvolupament del projecte en coordinació amb el personal municipal gestor.

  – Direcció, coordinació i suport pedagògic de les activitats formatives que es duran a terme.

  – Gestió pressupostària i econòmica del programa (incloent justificació econòmica).

  – Impartició de l’especialitat formativa FCOO02 Sensibilització en igualtat d’oportunitats).

  Localitat del lloc de feina:

  Sant Jordi de ses Salines (Oficines Municipals de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia)

  Municipi:

  Sant Josep de sa Talaia

  Tipus de contracte:

  Temporal

  Durada del contracte:

  De l’1 d’octubre de 2019 al 27 de gener de 2020.

  Tipus de jornada:

  Parcial: 80% (30 hores setmanals)

  Salari brut mensual:

  1.819,94€ (Inclou salari, prorrata paques extres i plus residencia)

  Altres requisits:

  Carnet de conduir i vehicle propi

  Nivell C1 de català o realització de prova de nivell

  Informàtica a nivell usuari avançat

  Formació i/o experiència en coordinació de programes formatius.

  Formació en igualtat d’oportunitats (150 hores)

  Procés selectiu:

  Es realitzarà procés selectiu entre el SOIB i l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.

  Formulari d’inscripció