Director/a de Programa SOIB JOVE T’atenem Sant Josep III (substitució)

  Ocupació sol·licitada: Director/a de Programa SOIB JOVE T’atenem Sant Josep III (substitució)

  Lloc de Feina: Sant Jordi de ses Salines (Sant Josep de Sa Talaia)

  Data d’inici prevista: 01/09/2021

  Durada: 2 mesos i 28 dies

  Dades addicionals
  Funcions: Direcció del projecte mixt de formació i ocupació “T’ATENEM SANT JOSEP III” , que consisteix en:

  • Planificació, organització i gestió del projecte.
  • Seguiment i control del desenvolupament del projecte en coordinació amb el personal municipal gestor.
  • Direcció, coordinació i suport pedagògic de les activitats formatives que es duran a terme.
  • Coordinació de l’equip de personal docent i de l’alumnat del programa i en el desenvolupament de l’obra amb els responsables de les diferents àrees municipals.
  • Realització de la justificació econòmica, memòria tècnica i altres gestions per el correcte desenvolupament i tancament del programa.

  Requisits:

  • Grau en Pedagogia, Psicologia, Psicopedagogia, Treball Social, Educació Social, sociologia, Relacions Laborals, Recursos Humans o equivalent.
  • Nivell de català B2 ( Si no pot acreditar el nivell de llengua catalana es realitzarà prova de nivell)
  • Permís de conduir B i vehicle propi.
  • Coneixements informàtics: paquet Office avançat

  Grup Professional: A1

  Condicions: Contracte temporal fins el 28/11/2021. Jornada completa. Horari de 8 a 15:30h. Salari i inscripcions fins al 22/08/2021 al baners de la pàgina web Ofertes de personal directiu, docent i de suport per als programes mixts SOIB Ocupació i Formació | Servei d’Ocupacio