Docent d’anglès del Programa Sant Josep T’informa

  Ocupació sol·licitada: Docent d’anglès del Programa Sant Josep T’informa

  Lloc de Feina: Viver municipal en Sant Josep de Sa Talaia.

  Empresa: Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia

  Data d’inici: 27/10/2020

  Durada: 13 mesos

  Dades addicionals

  Funcions: Docent del projecte mixt de formació i ocupació “SANT JOSEP T’INFORMA”, que consistirà en:

  • Impartir i avaluar les especialitats formatives SSCE01 ANGLÈS A1 i SSCE02 ANGLÈS A2.

  Requisits:

  • Tenir algunes de les següents titulacions:
  • Llicenciat en Filologia, o Traducció i Interpretació de la llengua anglesa o títol oficial d’Educació Superior de Grau equivalent.
  • Qualsevol altre títol oficial en el marc de l’Educació Superior amb la següent formació complementària: Certificat o diploma d’acreditació oficial de la competència lingüística en anglès de nivell C1 o C2 (MCERL). Titulació oficial d’Educació Superior cursada en llengua anglesa, en el seu cas, amb la corresponent homologació.
  • Nivell de català B2 ( Es realitzarà prova de nivell)
  • S’han de complir els requisits exigits per a impartir les especialitats formatives SSCE01 Anglès A1 i SSCE02 Anglès A2.

  Grup Professional: A2

  Condicions: Contracte d’obra i servei de 13 mesos. Jornada parcial del 20% (8h/s). Horari a determinar, de matins. Salari i inscripcions als baners de la pàgina web www.SOIB.es