Encarregat d’obra

  Ocupación solicitada: Encarregat d’obra

  Vacants: 1

  Municipi lloc de treball: Eivissa

  Data fi sol·licituds: 25/05/2021

  Entitat: Fundació laboral de la Construcció

  Empresa Constructora a nivell nacional precisa incorporar per a la seva delegació d’Eivissa un encarregat d’obra. Requisits mínims Experiència prèvia de més de 3 anys en una posició similar en empresa de construcció exercint funcions d’Encarregat en obres d’Edificació. Curs bàsic de PRL (60horas) Gestió de persones i equips. Capacitat organitzativa i de control. Les principals responsabilitats de la persona seleccionada seran: Planificar, coordinar i supervisar l’execució dels treballs amb la finalitat que es desenvolupin segons el que es preveu, ateses les indicacions del Cap d’obra, controlant la qualitat de les tasques i els terminis dels processos d’execució, la distribució de la mà d’obra i mitjans auxiliars, vigilant el compliment de la seguretat i el subministrament de materials perquè els ritmes d’obra siguin els esperats. Labors totes elles de vital importància per a garantir un bon desenvolupament i acabat de l’obra i, per tant, la consecució dels objectius marcats.

   

  Més informació: https://buff.ly/3dLEpsS