Operari/a de neteja industrial

  Ocupació sol·licitada: 1 Operari/a de neteja industrial

  Lloc de Feina: PLANTA MORTER EIVISSA (Crta. Sant Josep), Sant Josep de Sa Talaia.

  Empresa: RECIMANT SL

  Data d’inici: immediata

  Durada: 6 mesos prorrogable

  Dades addicionals
  Funcions: .

  • Tasques  de neteja general de les instal·lacions, mediant escombra manual de zones de pas, retirada manual de impropis, eliminació manual de derrames, neteja exterior equipaments, …
  • Tasques de suport a las tasques de recepció i expedició, mitjançant l’us d’un vehicle de manutenció industrial tipus carretó elevador
  • Tasques de suport a la secció d’ensacat a granel, ompliment i buidatge de big-bags.

  Requisits: Carnet d’us de carretó elevador

  Condicions: 40h/semanals de dilluns a divendres. El salari es aprox. 1.600€ bruts  (12 pagues).

  Envio de CV’s a: laboral.gestion@recimant.com