Operari de serveis múltiples

  07/10/2019 – EMPRESA: AJUNTAMENT DE SANT JOSEP

  Ocupació sol·licitada: Operari de serveis múltiples

  Nombre de llocs ofertats: 1

  Funcions i tasques del lloc de feina:

  Manteniment d’edificis municipals realitzant tasques de reforç en pintura, petites obres, jardineria, petites reparacions de fontaneria… Manteniment d’espais públics de competència municipal com neteja viària, petites obres de manteniment i jardineria en parcs i jardins. Donar suport a les activitats de promoció cultural i d’oci del municipi realitzant tasques de trasllat del material necessari, muntatge i desmuntatge d’escenaris, carpes, carrosses, per a la seva instal·lació i/o utilització Recolzar les activitats operatives d’altres unitats o Àrees.

  Localitat del lloc de feina: Sant Josep de sa Talaia (Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia)

  Municipi: Sant Josep de sa Talaia

  Tipus de contracte: Temporal

  Durada del contracte: 6 mesos

  Inici del contracte: 01/11/2019

  Requisits: Imprescindible la inscripció com demandant de feina al SOIB per poder accedir

  Inscripcions: https://apps.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PROGVIS