PROGRAMA SOIB Reactiva Sant Josep 2022

  Línia 1. DIRIGIDA A JOVES DESCOUPATS MAJORS DE 16 I MENORS DE 30
  ANYS.

  DIFUSIÓ DE L’OFERTA fins el 17/11/2022

  1. Ocupació sol·licitada: 1 Personal de neteja
  Empresa: Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia. CONVOCATÒRIA REACTIVA
  2022
  Dades addicionals
  Funcions:
   Reforç de tasques de neteja en instal·lacions municipals donant suport al
  personal de la plantilla.
  Requisits:
  • Joves menors de 30 anys.
  • Inscrit o inscrita como demandant d’ocupació en el SOIB el dia abans del
  01/12/2022.
  . Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual

  Durada: 6 mesos
  Salari: 1.610,87 euros/mes bruts amb pagues extres prorratejades
  Lloc: a las diferents escoles i edificis municipals.
  Jornada: completa, 37,5 hores
  Data prevista de incorporació: 01/12/2022
  Condiciones: contracte temporal de 6 mesos. Jornada completa. Horari de 13:30h a
  21:00h.

  Inscripcions al següent enllaç: https://soib.es/es/soib-reactiva/

  Línia 1. DIRIGIDA A JOVES DESCOUPATS MAJORS DE 16 I MENORS DE 30
  ANYS.

  DIFUSIÓ DE L’OFERTA fins el 17/11/2022

  2. Ocupació sol·licitada: 5 operaris/àries de serveis múltiples
  Empresa: Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia. CONVOCATÒRIA REACTIVA
  2022
  Dades addicionals
  Funcions:
  • Manteniment d'edificis municipals i col·legis del municipi fent treballs de reforç
  en pintura, petites obres, petites reparacions de lampisteria, neteja viària, petites
  obres de manteniment de jardineria en parcs i jardins.
  • Donar suport a les activitats operatives d'altres unitats o àrees.

  Requisits:
  • Joves menors de 30 anys.
  • Inscrit o inscrita com a demandant desocupat en el SOIB el dia abans del
  01/12/2022.
  . Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual

  Durada: 6 mesos
  Salari: 1.873,74 euros/mes bruts amb pagues extres prorratejades
  Lloc: a les diferents escoles i edificis municipals.
  Jornada: completa, 37,5 hores
  Data prevista d'incorporació: 01/12/2022

  Condicions: contracte temporal de 6 mesos. Jornada completa. Horari de 07.30h a
  15:00h.

  Inscripcions en el següent enllaç: https://soib.es/es/soib-reactiva/

  Línia 1. DIRIGIDA A JOVES DESCOUPATS MAJORS DE 16 I MENORS DE 30
  ANYS

  DIFUSIÓ DE L’OFERTA fins el 17/11/2022

  3. Ocupació sol·licitada: 1 auxiliar administratiu/va
  Empresa: Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia. CONVOCATÒRIA REACTIVA
  2022
  Dades addicionals
  Funcions:
  • Suport administratiu als diferents departaments de l'Ajuntament. Informació i
  atenció al públic, presencial i telefònica. Gestió d'expedients. Escaneig i arxiu de
  documentació. Preparació de correspondència. Fotocòpies i altres funcions
  derivades del perfil de l'ocupació.
  • Tasques administratives relacionades amb la convocatòria Reactiva 2022 fent
  desplaçaments si fos necessari.

  Requisits:
  • Joves menors de 30 anys.
  • Inscrit o inscrita com a demandant desocupat en el SOIB el dia abans del
  01/12/2022.
  • Títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalents.
  • Altres: Es valorarà tenir un nivell de català acreditat. Es valoressin coneixements
  informàtics, carnet de conduir i vehicle propi. Es farà entrevista personal per a valorar
  la idoneïtat.

  Lloc: Ajuntament de Sant Josep
  Durada: 6 mesos
  Salari: 2.144,14 €euros/mes bruts amb pagues extres incloses.
  Jornada: completa, 37,5 hores
  Data prevista d'incorporació: 01/12/2022
  Condicions: contracte temporal de 6 mesos. Jornada completa. Horari de 8:00h a
  15.30h.

  Inscripcions en el següent enllaç: https://soib.es/es/soib-reactiva/

  Línia 2. DIRIGIDA A PERSONES DESOCUPADES DE 30 ANYS O MÉS, EN
  SITUACIÓ DE DESOCUPACIÓ DE LLARGA DURADA

  DIFUSIÓ DE L’OFERTA fins al 17/11/2022

  2. Ocupació sol·licitada: 2 Personal de neteja
  Empresa: Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia. CONVOCATÒRIA REACTIVA
  2022
  Dades addicionals
  Funcions:
  •Reforç de tasques de neteja en instal·lacions municipals donant suport al
  personal de la plantilla.

  Requisits:
  • Tenir més 30 anys.
  • Inscrit o inscrita com a demandant en atur en el SOIB almenys dotze dels
  últims divuit mesos anteriors a la data 11/11/2022.
  • Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual

  Durada: 6 mesos

  Salari: 1.610,87 euros/mes bruts amb pagues extres prorratejades
  Lloc: a les diferents escoles i edificis municipals.
  Jornada: completa, 37,5 hores
  Data prevista d'incorporació: 01/12/2022
  Condicions: contracte temporal de 6 mesos. Jornada completa. Horari de 13:30h a
  21:00h.

  Inscripcions en el següent enllaç: https://soib.es/es/soib-reactiva/

  Línia 2. DIRIGIDA A PERSONES DESOCUPADES DE 30 ANYS O MÉS, EN
  SITUACIÓ DE DESOCUPACIÓ DE LLARGA DURADA.

  DIFUSIÓ DE L'OFERTA fins al 17/11/2022

  2. Ocupació sol·licitada: 5 operaris/àries de serveis múltiples
  Empresa: Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia. CONVOCATÒRIA REACTIVA
  2022
  Dades addicionals
  Funcions:

  • Manteniment d'edificis municipals i col·legis del municipi fent treballs de
  reforç en pintura, petites obres, petites reparacions de lampisteria, neteja
  viària, petites obres de manteniment de jardineria en parcs i jardins.
  • Donar suport a les activitats operatives d’altres unitats o àrees.

  Requisits:

  • Tenir més 30 anys.
  • Inscrit o inscrita com a demandant en atur en el SOIB almenys dotze dels
  últims divuit mesos anteriors a la data 11/11/2022.
  •Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual

  Durada: 6 mesos
  Salari: 1.873,74 euros/mes bruts amb pagues extres prorratejades
  Lloc: a les diferents escoles i edificis municipals.
  Jornada: completa, 37,5 hores
  Data prevista d'incorporació: 01/12/2022
  Condicions: contracte temporal de 6 mesos. Jornada completa. Horari de 07.30h a
  15:00h.

  Inscripcions en el següent enllaç: https://soib.es/es/soib-reactiva/

  Línia 2. DIRIGIDA A PERSONES DESOCUPADES DE 30 ANYS O MÉS, EN
  SITUACIÓ DE DESOCUPACIÓ DE LLARGA DURADA

  DIFUSIÓ DE L’OFERTA fins al 17/11/2022

  2. Ocupació sol·licitada: 1 Oficial/la de serveis múltiples
  Empresa: Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia. CONVOCATÒRIA REACTIVA
  2022
  Dades addicionals
  Funcions:
  • Organitzar i supervisar les tasques que duen a terme els operaris/as de serveis
  múltiples que li siguin assignats realitzant, entre altres, tasques de manteniment
  en edificis municipals i col·legis del municipi fent treballs de lampisteria,
  jardineria, electricitat, muntatge, desmuntatge, conducció, pintura, petites obres,
  petites reparacions de lampisteria i neteja viària.
  • Preparar el material que li sigui necessari per a la seva utilització i/o posterior
  instal·lació sent responsable de l'ordenació, i el bon ús d'aquesta.
  • Fer complir amb les mesures de protecció i prevenció de riscos laborals i
  seguretat laboral així com altres tasques de caràcter similar que li siguin
  assignades pels seus superiors.
  • Donar suport a les activitats operatives d’altres unitats o àrees.

  Requisits:
  • Tenir més 30 anys.
  • Inscrit o inscrita com a demandant en atur en el SOIB almenys dotze dels últims
  divuit mesos anteriors a la data 11/11/2022.
  • Permís de conduir B
  • 6 mesos d’experiència en el lloc de feina
  • Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual
  • Uns altres: Es farà entrevista personal per a valorar la idoneïtat. Es valorarà tenir
  un nivell de català acreditat
  Durada: 6 mesos
  Salari: 2.202,54 euros/mes bruts amb pagues extres prorratejades
  Lloc: a el municipi, en les diferents escoles i edificis municipals.
  Jornada: completa, 37,5 hores
  Data prevista l’incorporació: 01/12/2022
  Condicions: contracte temporal de 6 mesos. Jornada completa. Horari de 07.30h a
  15:00h.

  Inscripcions en el següent enllaç: https://soib.es/es/soib-reactiva/