REACTIVA (-30): Operaris/es de serveis múltiples

  OFERTA DE FEINA CONVOCATORIA REACTIVA 2020

  Línia 1. DIRIGIDA A JOVES DESOCUPATS MENORS DE 30 ANYS: DIFUSSIÓ DE LES OFERTES fins al 15/11/2020 

  Ocupació sol·licitada: 4 Operaris/es de serveis múltiples

  Empresa: Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia CONVOCATORIA REACTIVA 2020

  Dades addicionals 

  Funcions: 

  • Manteniment d’edificis municipals i escoles del municipi realitzant tasques de reforç en pintura, petites obres, petites reparacions de fontaneria, neteja viària, petites obres de manteniment jardineria en parcs i jardins.
  • Donar suport a les activitats de promoció cultural i d’oci del municipi realitzant tasques de trasllat del material necessari, muntatge i desmuntatge d’escenaris,  carpes, carrosses, per a la seva instal·lació i/o utilització.
  • Recolzar les activitats operatives d’altres unitats o Àrees.

  Requisits: 

  • Tenir menys de 30 anys.
  • Estar inscrit en el SOIB com a persona desocupada amb la targeta de  demandant d’ocupació en situació d’alta.
  • Ser beneficiari/a del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
  • Altres: Es prioritzarà per les persones residents al municipi.

  Durada: 4 mesos.

  Salari: 1.760,35 brut mes (inclou plus de residència i prorrata pagues extres)

  Lloc: a Diferents escoles i edificis municipals del municipi, es tindrà en compte la  proximitat al domicili sempre que sigui possible.

  Jornada: completa , 37,5 hores.

  Data prevista incorporació :01/12/2020

  Nivell d’estudis: sense estudis

  Condicions: Contracte d’obra i servei de 4 mesos. Jornada completa. Horari de 8h a  15:30h. Inscripcions fins al 15 /11/20 al següent enllaç: https://soib.es/es/soib-reactiva/