25.2 C
Sant Josep de sa Talaia
Dimecres, abril 17, 2024

Contacta

Pla Estratègic d’Ocupació Local

 

En el marc d’una economia globalitzada, el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), que té com a competències principals la gestió per a l’ocupació, l’oferta formativa, d’orientació laboral i intermediació, té com a objectiu conèixer la situació en la qual es troba el mercat laboral i l’ocupació per a poder realitzar projectes i prendre decisions que donin resposta a les necessitats reals de cada territori i als sectors amb possibilitats de generar ocupació.

La realització d’aquest pla ha estat encomanat a les agents d’ocupació i desenvolupament local de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, contractades mitjançant convocatòria de subvencions per executar projectes de desenvolupament local al llarg de tres anys, aprovada el mes d’octubre de 2019.

Aquest Pla estratègic d’ocupació local pretén analitzar en profunditat la realitat existent al municipi de Sant Josep de sa Talaia, però sens dubte aquesta realitat té diferents percepcions segons les visions de les distintes persones (agents) implicades. Amb la finalitat de conèixer millor la situació de partida, s’ha considerat important, per tant, escoltar l’opinió del major nombre possible de persones i grups implicats d’àmbits públics, privats i ciutadania del municipi, en la realitat sobre la qual volem actuar, establint les diferents línies de treball a desenvolupar tenint en compte tant els objectius estratègics com els resultats esperats.

Un Pla estratègic d’ocupació local que serà un element fonamental per poder conèixer les orientacions referents a les polítiques d’ocupació, l’activitat econòmica del municipi i dissenyar línies estratègiques d’actuació, totes elles prenent com a referents principals els 17 objectius de desenvolupament sostenible adoptats per l’Assemblea de l’ONU a l’Agenda 2030.

Objectiu Central Del Peol

El Pla estratègic d’ocupació local de Sant Josep de sa Talaia pretén activar tot un seguit de mesures per a l’enfortiment i l’ocupabilitat tant del teixit econòmic i comercial de Sant Josep de sa Talaia com dels residents, alinear l’oferta formativa amb les necessitats del territori, fomentar l’ocupació i professionalització dels habitants residents, i millorar les possibilitats d’inserció fent especial èmfasi en els diferents col·lectius de difícil inserció.

Aquest projecte impulsarà el treball publicoprivat, el consens i la cooperació, així com les mesures dirigides a potenciar la competitivitat del sector econòmic i l’arrelament a la identitat del municipi així com mesures d’enfortiment del model econòmic.

Promoure l’emprenedoria per a la creació d’empreses i la innovació com a motors de creixement i generació d’ocupació, actuar en totes les seues àrees per a convertir el municipi de Sant Josep de sa Talaia en un territori competent, capaç de produir i atreure projectes empresarials d’alt valor afegit que disminueixin la taxa de desocupació.

Per una altra banda, el desenvolupament turístic del municipi promourà activitats que pretenen diversificar l’oferta turística actual fomentant l’ocupació, amb l’impuls de productes turístics que pretenen desestacionalitzar l’oferta actual, i que han de permetre una clara diversificació de l’oferta turística amb nous models de negoci i nous projectes que facin de Sant Josep de sa Talaia un municipi més competitiu.

Diagnosi Socioeconòmica

El municipi de Sant Josep de sa Talaia es situa geogràficament al sud-oest de l’illa d’Eivissa. Limita a l’est amb el municipi d’Eivissa i amb el mar, al nord amb el de Sant Antoni i tot l’oest i el sud amb el mar. El formen els pobles de Sant Agustí des Vedrà, Sant Josep de sa Talaia, es Cubells, Sant Jordi de ses Salines i Sant Francesc de s’Estany.

La superfície, 159,38 km2, el converteix en el més extens de les Pitiüses i és també el que té una major longitud de costa, més de 80 km des de l’interior de la badia de Portmany fins a la platja d’en Bossa.

La població de Sant Josep de sa Talaia representa un 18,26% del total de la població eivissenca (151.827 habitants, a 1 de gener de 2020) i és el tercer municipi més habitat de l’illa d’Eivissa. El nombre d’habitants del municipi de Sant Josep el 2020 ha crescut un 1,16% respecte de l’any anterior, i ha arribat a 27.732 habitants.

Objectius Estratègics

OE1. Millorar l’ocupabilitat dels residents i en especial dels col·lectius de difícil inserció.
OE2. Millora de la formació i requalificació.
OE3. Contribuir a la creació i consolidació d’empreses.
OE4. Enfortir l’activitat empresarial del municipi i afavorir-ne la competitivitat fomentant el consens.
OE5. Millorar les condicions competitives de la destinació.

Línies Estratègiques

LE1. Impulsar polítiques actives d’ocupació.
LE2. Estructurar una oferta formativa alineada amb l’activitat econòmica local.
LE3. Fomentar la col·laboració entre AODL en matèria de desenvolupament local entre municipis.
LE4. Promoure l’emprenedoria.
LE5. Millorar la competitivitat comercial i digital de l’activitat econòmica urbana del municipi.
LE6. Millorar la diversificació del model turístic actual de Sant Josep de sa Talaia impulsant i promocionant activitats desestacionalitzadores que generin ocupació.

Sistema De Seguiment Del Peol

La governança del Pla Estratègic d’Ocupació Local de Sant Josep de sa Talaia per als propers 24 mesos (octubre 2021-setembre 2023), contempla un lideratge polític, amb la finalitat de garantir el desenvolupament d’aquest i que de la ma d’un equip tècnic integrat per els/les agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL’s) de l’Ajuntament, vetlaran per a l’execució dels projectes dissenyats dintre de cadascuna de les línies estratègiques marcades, amb la finalitat d’estructurar el foment de l’ocupació i el desenvolupament econòmic sostenible del territori.


Projectes

1 : MILLORAR L’OCUPABILITAT I LA INSERCIÓ LABORAL DE LES PERSONES ATURADES DEL MUNICIPI I EN ESPECIAL ATENCIÓ ALS COL·LECTIUS VULNERABLES

LÍNIA ESTRATÈGICA DEL PEOL

– LE1: IMPULSAR LES POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ

ÀMBIT DE TREBALL
 • FOMENT DE L’OCUPACIÓ
 • ORIENTACIÓ
 • INTERMEDIACIÓ
OBJECTIUS
OBJECTIU GENERAL
AUGMENTAR LA PROFESSIONALITZACIÓ I LA INSERCIÓ LABORAL DE LES PERSONES DESOCUPADES DEL TERRITORI I EN ESPECIAL ATENCIÓ ALS COL·LECTIUS VULNERABLES AMB LA PARTICIPACIÓ EN CONVOCATÒRIES EN MATÈRIA DE PAO.
OBJECTIUS ESPECÍFICS
 • OE 1: POTENCIAR L’OCUPABILITAT DELS PRINCIPALS COL·LECTIUS VULNERABLES AL TERRITORI.
 • OE 2: NCREMENTAR LA INSERCIÓ LABORAL DE LES PERSONES DESOCUPADES POSANT ESPECIAL ATENCIÓ ALS COL·LECTIUS VULNERABLES.
 • OE 3: PROMOURE LA MILLORA DE L’OCUPABILITAT DELS COL·LECTIUS VULNERABLES.
DESTINATARIS
PERSONES DESOCUPADES DEL TERRITORI EN ESPECIAL ATENCIÓ ALS COL·LECTIUS VULNERABLES..

2 : IMPULS A L’OCUPABILITAT DEL COL·LECTIU DONA

LÍNIA ESTRATÈGICA DEL PEOL

– LE1: IMPULSAR POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ

ÀMBIT DE TREBALL
 • FOMENT DE L’OCUPACIÓ
 • ORIENTACIÓ
 • INTERMEDIACIÓ
OBJECTIUS
OBJECTIU GENERAL
Facilitar la incorporació les dones, principalment desocupades, al mercat laboral participant en les polítiques actives d’ocupació dirigides al col·lectiu dona i en especial al col·lectiu de dones víctimes de violència masclista.
OBJECTIUS ESPECÍFICS
 • OE 1: POTENCIAR L’OCUPABILITAT DEL COL·LECTIU DONA AL TERRITORI.
 • OE 2: INCREMENTAR LA INSERCIÓ LABORAL DEL COL·LECTIU DONA.
 • OE 3: PROMOURE LA MILLORA DE L’OCUPABILITAT DEL COL·LECTIU DONA.
 • OE 4: INCREMENTAR LA INSERCIÓ LABORAL DEL COL·LECTIU DE DONES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA.
DESTINATARIS

DONES I EN ESPECIAL ATENCIÓ A LES DONES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA.

 

 

 

3: IMPULS ALS JOVES QUALIFICATS DESOCUPATS/DES

LÍNIA ESTRATÈGICA DEL PEOL

– LE1: IMPULSAR POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ

ÀMBIT DE TREBALL
 • FOMENT DE L’OCUPACIÓ
 • ORIENTACIÓ
 • INTERMEDIACIÓ
OBJECTIUS
OBJECTIU GENERAL
AUGMENTAR LA INSERCIÓ LABORAL DELS/LES JOVES DEL MUNICIPI AMB ESTUDIS SUPERIORS FINALITZATS.
OBJECTIUS ESPECÍFICS
 • OE 1: POTENCIAR L’OCUPABILITAT DEL COL·LECTIU JUVENIL QUALIFICAT ATURAT DEL TERRITORI.
 • OE 2: INCREMENTAR LA INSERCIÓ LABORAL DELS JOVES QUALIFICATS ATURATS DEL TERRITORI.
 • OE 3: PROMOURE LA MILLORA DE L’OCUPABILITAT DELS JOVES QUALIFICATS ATURATS DEL TERRITORI.
DESTINATARIS
PERSONES JOVES QUALIFICADES DESOCUPADES DEL TERRITORI.

 

4 : AUGMENTAR L’OFERTA FORMATIVA I ELS ESPAIS FORMATIUS AL MUNICIPI D’ACORD AMB LES NECESSITATS DEL TEIXIT EMPRESARIAL

LÍNIA ESTRATÈGICA DEL PEOL

– LE2: ESTRUCTURAR UNA OFERTA FORMATIVA ALINEADA AMB L’ACTIVITAT ECONÒMICA LOCAL

ÀMBIT DE TREBALL
 • FOMENT DE L’OCUPACIÓ
 • INTERMEDIACIÓ
 • FORMACIÓ
OBJECTIUS
OBJECTIU GENERAL
AUGMENTAR L’OFERTA FORMATIVA AL MUNICIPI AMB LES NECESSITATS DE FORMACIÓ DETECTADES DEL TEIXIT EMPRESARIAL I ELS INTERESSOS DE FORMACIÓ.
OBJECTIUS ESPECÍFICS
 • OE 1: POTENCIAR L’OCUPABILITAT DE LES PERSONES DESOCUPADES DEL TERRITORI PRIORITÀRIAMENT I DE LA POBLACIÓ ACTIVA INTERESSADA EN MILLORAR LA SEVA OCUPABILITAT.
 • OE 2: INCREMENTAR LA INSERCIÓ LABORAL DE LES PERSONES DESOCUPADES RESIDENTS.
 • OE 3: PROMOURE LA MILLORA DE L’OCUPABILITAT DELS COL·LECTIUS VULNERABLES.
DESTINATARIS
PERSONES DESOCUPADES DEL TERRITORI PRIORITÀRIAMENT I DE LA POBLACIÓ ACTIVA INTERESSADA EN MILLORAR LA SEVA OCUPABILITAT

 

5: ESTABLIR UNA OFERTA FORMATIVA AL MUNICIPI D’ACORD AMB LES NECESSITATS DEL TEIXIT EMPRESARIAL

LÍNIA ESTRATÈGICA DEL PEOL

– LE2: ESTRUCTURAR UNA OFERTA FORMATIVA ALINEADA AMB L’ACTIVITAT ECONÒMICA LOCAL

ÀMBIT DE TREBALL
 • FOMENT DE L’OCUPACIÓ
 • INTERMEDIACIÓ
 • FORMACIÓ
OBJECTIUS
OBJECTIU GENERAL
ALINEAR L’OFERTA FORMATIVA AMB LES NECESSITATS DE FORMACIÓ DEL TEIXIT EMPRESARIAL I ELS SEUS INTERESSOS DE FORMACIÓ.
OBJECTIUS ESPECÍFICS
 • OE 1: POTENCIAR L’OCUPABILITAT DELS PARTICIPANTS DEL COL·LECTIU DIANA DE LA CONVOCATÒRIA.
 • OE 2: INCREMENTAR LA INSERCIÓ LABORAL DE LES PERSONES DESOCUPADES PARTICIPANTS POSANT ESPECIAL ATENCIÓ ALS COL·LECTIUS VULNERABLES.
 • OE 3: PROMOURE LA MILLORA DE L’OCUPABILITAT DELS COL·LECTIU VULNERABLES.
DESTINATARIS
PERSONES DESOCUPADES DEL TERRITORI I POBLACIÓ ACTIVA INTERESSADA EN MILLORAR LA SEVA OCUPABILITAT

6: IMPULSAR LA COL·LABORACIÓ PÚBLICO PRIVADA EN MATÈRIA DE FORMACIÓ PER A JOVES

LÍNIA ESTRATÈGICA DEL PEOL

– LE2: ESTRUCTURAR UNA OFERTA FORMATIVA ALINEADA AMB L’ACTIVITAT ECONÒMICA LOCAL

ÀMBIT DE TREBALL
 • FOMENT DE L’OCUPACIÓ
 • INTERMEDIACIÓ
 • FORMACIÓ
 • ORIENTACIÓ
OBJECTIUS
OBJECTIU GENERAL
DONAR RESPOSTA A LES NECESSITATS DE FORMACIÓ DEL MUNICIPI IMPULSANT LA PARTICIPACIÓ DEL TEIXIT EMPRESARIAL DEL TERRITORI EN ACCIONS I PROGRAMES FORMATIUS SEGONS SINERGIES DETECTADES.
OBJECTIUS ESPECÍFICS
 • OE 1: POTENCIAR L’OCUPABILITAT DELS PARTICIPANTS DEL COL·LECTIU DIANA DE LA CONVOCATÒRIA.
 • OE 2: INCREMENTAR LA INSERCIÓ LABORAL DE LES PERSONES DESOCUPADES PARTICIPANTS POSANT ESPECIAL ATENCIÓ ALS COL·LECTIUS VULNERABLES.
 • OE 3: PROMOURE LA MILLORA DE L’OCUPABILITAT DELS COL·LECTIU VULNERABLES.
 • OE 4: ALINEAR LA FORMACIÓ A LES NECESSITATS REALS DE LES EMPRESES.
 • OE 5: IMPULSAR LES COL·LABORACIONS AMB EMPRESES DEL TERRITORI.
DESTINATARIS
PERSONES JOVES DESOCUPADES DEL TERRITORI.

7: IMPULSAR LA COL·LABORACIÓ PÚBLICO EN MATÈRIA DE FORMACIÓ

LÍNIA ESTRATÈGICA DEL PEOL

– LE2: ESTRUCTURAR UNA OFERTA FORMATIVA ALINEADA AMB L’ACTIVITAT ECONÒMICA LOCAL

ÀMBIT DE TREBALL
 • FOMENT DE L’OCUPACIÓ
 • INTERMEDIACIÓ
 • FORMACIÓ
OBJECTIUS
OBJECTIU GENERAL
DONAR RESPOSTA A LES NECESSITATS DE FORMACIÓ IMPULSANT LA PARTICIPACIÓ DEL TERRITORI EN ACCIONS I PROGRAMES FORMATIUS SEGONS SINERGIES DETECTADES.
OBJECTIUS ESPECÍFICS
 • OE 1: POTENCIAR L’OCUPABILITAT DELS PARTICIPANTS DEL COL·LECTIU DIANA DE LA CONVOCATÒRIA.
 • OE 2: INCREMENTAR LA INSERCIÓ LABORAL DE LES PERSONES DESOCUPADES PARTICIPANTS POSANT ESPECIAL ATENCIÓ ALS COL·LECTIUS VULNERABLES.
 • OE 3: PROMOURE LA MILLORA DE L’OCUPABILITAT DELS COL·LECTIUS VULNERABLES.
 • OE 4: IMPULSAR LA COL·LABORACIÓ PÚBLICO- PÚBLICO.
 • OE 5: IMPULSAR LES COL·LABORACIONS AMB EMPRESES DEL TERRITORI.
DESTINATARIS
PERSONES DESOCUPADES DEL TERRITORI PRIORITÀRIAMENT.

8: PACTE TERRITORIAL DE COORDINACIÓ ENTRE AODL

LÍNIA ESTRATÈGICA DEL PEOL

– LE3: FOMENTAR LA COL·LABORACIÓ ENTRE AODL EN MATÈRIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL ENTRE MUNICIPIS DE L’ILLA D’EIVISSA

ÀMBIT DE TREBALL
 • FOMENT DE L’OCUPACIÓ
 • PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
OBJECTIUS
OBJECTIU GENERAL
MILLORAR LA COHESIÓ I COMUNICACIÓ ENTRE ELS AODL DE L’ILLA PER GARANTIR LA MÀXIMA COBERTURA EN MATÈRIA DE PAO I DESENVOLUPAMENT LOCAL.
OBJECTIUS ESPECÍFICS
 • OE 1: ADEQUAR LES ACTUACIONS EN MATÈRIA PAO I EL DESENVOLUPAMENT LOCAL
 • OE 2: COORDINAR LES ACTUACIONS A IMPLEMENTAR EN ELS TERRITORIS LOCALS EN MATÈRIA DE PAO AMB ALTRES AODL DE L’ILLA D’EIVISSA
 • OE 3: CREAR SINERGIES ENTRE ELS AODL DELS TERRITORIS DE L’ILLA
DESTINATARIS
XARXA D’AODL I RESIDENTS DEL TERRITORI

9: SUPORT A LA CREACIÓ DE NOVES EMPRESES

LÍNIA ESTRATÈGICA DEL PEOL

– LE4: PROMOURE L’EMPRENEDURA

ÀMBIT DE TREBALL
 • FOMENT DE L’OCUPACIÓ
 • SUPORT A L’EMPRESA
 • EMPRENEDORIA
OBJECTIUS
OBJECTIU GENERAL
FOMENTAR I AJUDAR A LA CREACIÓ DE NOVES EMPRESES QUE FOMENTIN L’OCUPACIÓ.
OBJECTIUS ESPECÍFICS
 • OE 1: PROMOURE LA CREACIÓ D’ EMPRESES.
 • OE 2: PROMOURE L’OCUPABILITAT ENTRE LES PERSONES QUE CERQUEN UNA NOVA OCUPACIÓ.
 • OE 3: PROMOURE ACTIVITATS QUE INCENTIVIN LA CREACIÓ D’OCUPACIÓ EN NOVES ACTIVITATS ECONÒMIQUES EN SECTORS EMERGENTS I NÍNXOLS D’ACTIVITAT.
 • OE 4: FOMENT DE L’EMPRENEDORIA EN EL TERRITORI.
DESTINATARIS
EMPRESES I PERSONES EMPRENEDORES DEL MUNICIPI.
PERSONES DESOCUPADES DEL TERRITORI I POBLACIÓ ACTIVA INTERESSADA EN MILLORAR LA SEVA OCUPABILITAT.

10: PUNTS D’ATENCIÓ A L’EMPRENEDOR I A L’EMPRESA EN GENERAL (PAE)

LÍNIA ESTRATÈGICA DEL PEOL

– LE4: PROMOURE L’EMPRENEDURIA

ÀMBIT DE TREBALL
 • FOMENT DE L’OCUPACIÓ
 • SUPORT A L’EMPRESA
 • EMPRENEDORIA
OBJECTIUS
OBJECTIU GENERAL
IMPULSAR L’EMPRENEDORIA FACILITANT L’ACCÉS ALS FUTURS EMPRENEDORS MITJANÇANT ELS PUNTS D’ATENCIÓ A L’EMPRENEDOR (PAE) I ELS SERVEIS OFERTS
OBJECTIUS ESPECÍFICS
 • OE 1: DISPOSAR D’UN NOU TEIXIT ECONÒMIC MÉS COMPETITIU.
 • OE 2: FACILITAR I AGILITZAR LA TRAMITACIÓ EN LA CREACIÓ D’EMPRESES
 • OE 3: PROMOURE UNA MAJOR OCUPABILITAT.
DESTINATARIS
 • EMPRENEDORS/ES, REEMPRENEDORS/ES, EMPRESES I PERSONES EMPRENEDORES DEL MUNICIPI I DE LA RESTA DE L’ILLA D’EIVISSA.
 • PERSONES DESOCUPADES DEL TERRITORI I POBLACIÓ ACTIVA INTERESSADA EN MILLORAR LA SEVA OCUPABILITAT

11: RELLEU EMPRESARIAL

LÍNIA ESTRATÈGICA DEL PEOL

-LE4: PROMOURE L’EMPRENEDURIA

ÀMBIT DE TREBALL
 • FOMENT DE L’OCUPACIÓ
 • SUPORT A L’EMPRESA
 • EMPRENEDORIA
OBJECTIUS
OBJECTIU GENERAL
FACILITAR A LES PERSONES EMPRENEDORES L’ACCÉS AL MERCAT DE COMPRAVENDA DE PETITES I MITJANES EMPRESES DONANT CONTINUÏTAT ALS PROJECTES EMPRESARIALS DEL MUNICIPI.
OBJECTIUS ESPECÍFICS
 • OE 1: FACILITAR LA CREACIÓ DEL NOU TEIXIT ECONÒMIC.
 • OE 2: CONTRIBUIR A LA PRESERVACIÓ DELS ANTICS OFICIS.
 • OE 3: EVITAR LA DESTRUCCIÓ D’OCUPACIÓ EN EL MUNICIPI.
 • OE 4: IMPULSAR LA DESESTACIONALITZACIÓ.
 • OE 5: GENERAR OCUPACIÓ.
DESTINATARIS
 • EMPRESES DEL TERRITORI
 • AUTÒNOMS O FUTURS AUTÒNOMS O EMPRESARIS
 • REEMPRENEDORS

12: ACTIVITAT ECONÒMICA, DIGITALITZACIÓ I PROXIMITAT

LÍNIA ESTRATÈGICA DEL PEOL

– LE5- MILLORAR LA COMPETITIVITAT COMERCIAL I DIGITAL DEL L’ACTIVITAT ECONÒMICA URBANA DEL MUNICIPI

ÀMBIT DE TREBALL
 • FOMENT DE L’OCUPACIÓ
 • SUPORT A L’EMPRESA
 • EMPRENEDORIA
OBJECTIUS
OBJECTIU GENERAL
IMPULSAR LA COMPETITIVITAT DEL TEIXIT EMPRESARIAL MITJANÇANT EL DESENVOLUPAMENT D’ACTUACIONS QUE PERMETIN IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL DELS NEGOCIS DEL MUNICIPI I AUGMENTAR EL NIVELL DE COMPETITIVITAT DEL TEIXIT EMPRESARIAL.
OBJECTIUS ESPECÍFICS
 • OE 1: PROMOURE L’ÚS DE LES TIC I PROMOURE LA QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL DELS TREBALLADORS DEL MUNICIPI.
 • OE 2: PROMOURE LA MODERNITZACIÓ DELS NEGOCIS QUE CONFIGUREN ELS DIFERENTS ESPAIS URBANS DEL MUNICIPI.
 • OE 3: IMPULSAR LA INNOVACIÓ I LA SOSTENIBILITAT DEL TEIXIT ECONÒMIC.
 • OE 4: DONAR A CONÈIXER L’OFERTA COMERCIAL DEL MUNICIPI, QUE SERVEIXI DE PUNT DE TROBADA ENTRE ELS EMPRENEDORS I LES EMPRESES DEL TERRITORI QUE CERQUIN SERVEIS PROFESSIONALS CONCRETS.
DESTINATARIS
 • PIMES
 • EMPRENEDORS/RES

13: DINAMITZACIÓ I PROMOCIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA

LÍNIA ESTRATÈGICA DEL PEOL

– LE5- MILLORAR LA COMPETITIVITAT COMERCIAL I DIGITAL DEL L’ACTIVITAT ECONÒMICA URBANA DEL MUNICIPI

ÀMBIT DE TREBALL
 • PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
 • FOMENT DE L’OCUPACIÓ
 • SUPORT A L’EMPRESA
 • EMPRENEDORIA
OBJECTIUS
OBJECTIU GENERAL
PROMOURE EL TEIXIT EMPRESARIAL I EL SECTOR COMERÇ DE PROXIMITAT COM UN ELEMENT CLAU EN LA DIFERENCIACIÓ, LA SINGULARITAT I LA COMPETITIVITAT TERRITORIAL, FOMENTANT L’OCUPACIÓ.
OBJECTIUS ESPECÍFICS
 • OE 1: VETLLAR PER LA COHESIÓ I LA COL·LABORACIÓ DE L’ACTIVITAT EMPRESARIAL TERRITORIAL.
 • OE 2: IMPULSAR ESTRATÈGIES DE PROMOCIÓ I DE DINAMITZACIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA.
 • OE 3: PROMOURE MECANISMES QUE IMPULSIN EL PROGRÉS DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA I L’OCUPABILITAT.
 • OE 4: PROFESSIONALITZAR DIFERENTS OCUPACIONS I EN ESPECIAL MESURA OFICIS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ.
DESTINATARIS
 • EMPRESES DEL TERRITORI.
 • ASSOCIACIONS / ENTITATS / AGRUPACIONS.
 • ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.
 • PERSONES DESOCUPADES DEL TERRITORI I POBLACIÓ ACTIVA INTERESSADA EN MILLORAR LA SEVA OCUPABILITAT.
 • PERSONES RESIDENTS VINCULADES AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ.

14: EMBLEMÀTICS ILLES BALEARS

LÍNIA ESTRATÈGICA DEL PEOL

– LE5- MILLORAR LA COMPETITIVITAT COMERCIAL I DIGITAL DEL L’ACTIVITAT ECONÒMICA URBANA DEL MUNICIPI

ÀMBIT DE TREBALL
 • FOMENT DE L’OCUPACIÓ
 • SUPORT A L’EMPRESA
 • ALTRES
OBJECTIUS
OBJECTIU GENERAL
IDENTIFICAR I VALORAR ELS ATRIBUTS I LES SINGULARITATS COMERCIALS DEL MUNICIPI
OBJECTIUS ESPECÍFICS
 • OE 1: AFAVORIR EL RELLEU GENERACIONAL DELS COMERÇOS TRADICIONALS.
 • OE 2: CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI DELS ESTABLIMENTS COMERCIALS.
 • OE 3: INFORMAR DE LES LÍNIES DE SUBVENCIONS PERQUÈ CONTINUÏN FUNCIONANT EN EL TEMPS.
 • OE 4: IMPULSAR LA INNOVACIÓ DELS PROCESSOS PRODUCTIUS I D’ELABORACIÓ ARTESANAL.
DESTINATARIS
COMERÇOS TRADICIONALS, EMPRENEDORS/ES.

15: PROGRAMA DE DINAMITZACIÓ DEL TURISME.

LÍNIA ESTRATÈGICA DEL PEOL

– LE6: MILLORAR LA DIVERSIFICACIÓ DEL MODEL TURÍSTIC ACTUAL DE SANT JOSEP DE SA TALAIA IMPULSANT I PROMOCIONANT ACTIVITATS DESESTACIONALITZADORES QUE GENERIN OCUPACIÓ

ÀMBIT DE TREBALL
 • FOMENT DE L’OCUPACIÓ
 • SUPORT A L’EMPRESA
 • EMPRENEDORIA
OBJECTIUS
OBJECTIU GENERAL
DIVERSIFICAR L’OFERTA TURÍSTICA DEL MUNICIPI IMPULSANT PRODUCTES TURÍSTICS QUE CONTRIBUEIXIN A LA DESESTACIONALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA I FOMENTANT L’OCUPACIÓ DE QUALITAT.
OBJECTIUS ESPECÍFICS
 • OE 1: IDENTIFICAR L’ESTAT DE SITUACIÓ DEL TURISME I ELS PRINCIPALS RECURSOS TURÍSTICS DEL MUNICIPI AFAVORINT LA DESESTACIONALITAT.
 • OE 2: PROMOURE LA MILLORA DE LA COMPETITIVITAT I LA GENERACIÓ DE NOU TEIXIT ECONÒMIC I NOUS LLOCS DE TREBALL VINCULATS AL TURISME.
 • OE 3: IMPULSAR ESTRATÈGIES DE PROMOCIÓ I COMERCIALITZACIÓ DEL SECTOR.
 • OE 4: MILLORAR EL PROCÉS DE TREBALL FOMENTANT LA MILLORA DE L’EXPERIÈNCIA I LA SATISFACCIÓ PER MILLORAR LA IMATGE DE MARCA DE LA DESTINACIÓ I AFAVORIR LA GENERACIÓ DE NOUS LLOCS DE TREBALL.
DESTINATARIS

Finançat per: