Què és la Garantia Juvenil? 

El Sistema de Garantia Juvenil és una iniciativa europea que pretén facilitar l’ accés als joves al mercat de treball. L’ objectiu és que els joves estiguin en disposició de poder optar a ofertes de treball ajustades al seu perfil.

Què ofereix la Garantia Juvenil als joves beneficiaris?

Implica promoure programes d’actuació dirigits a joves menors de 30 anys que no estudien ni treballen i es troben allunyats del mercat de treball, en col·laboració amb les entitats i els agents implicats. La proposta d’ actuació es fa amb un catàleg de serveis que prevéu mesures de millora de l’ocupabilitat, de la intermediació, mesures per afavorir la contractació i l’emprenedoria.

I per fer la inscripció?

Heu de dirigir-vos a la vostra oficina del SOIB, mitjançant cita prèvia per telèfon al 012 o per Internet.

VISUALITZA: Tríptic Informatiu