Un dels principals objectius de l’Agència de Desenvolupament Local de Sant Josep, és fomentar la inserció laboral, dinamitzar l’economia, la ocupació local i millorar el nivell de qualificació professionals del ciutadans i ciutadanes del nostre municipi. 

Seguint amb aquesta línea de treball, l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia té signat un conveni de col·laboració amb la FUNDACIÓ LABORAL DE LA COSNTRUCCIÓ, fundació privada sense ànim de lucre, que té com a finalitat professionalitzar i dignificar diferents ocupacions i oficis del sector de la construcció.

Aquest acord, pretén apropar la formació a les persones residents al municipi, contribuint a la seva millora laboral i fomentant la integració social. En aquesta secció trobaràs la informació referent als cursos programats per la Fundació Laboral de la Construcció a l’illa d’Eivissa.