NOVES AJUDES I SUBVENCIONS PER A EMPRENEDORS I EMPRESES

Recollim totes les ajudes i subvencions en curs destinades a donar suport a la creació o a la millora de l’activitat empresarial.  

1/11/2018 Convocatòria per a la concessió d’ajuts per al disseny de plans de transformació digital per a l’any 2018 destinats a la indústria balear, en el marc d’Idigital, estratègia de digitalització industrial. Aquest programa és l’ajut que es regula en aquesta Convocatòria i que tindrà diferents actuacions:

  • Diagnosi digital: anàlisi de l’estat de digitalització de l’empresa a través d’una eina en línia.
  • Consultoria especialitzada: acompanyament i assessorament digital a través de consultors especialitzats (habilitadors digitals) en la matèria de transformació digital.
  • Tallers demostratius de la tecnologia: es desenvoluparan tallers demostratius amb habilitadors digitals.

Per a més informació podeu consultar la convocatòria al BOIB o a aquest enllaç webEl termini per presentar les sol·licituds finalitza el dia 7 de desembre de 2018.
 


 

10/10/2018 Convocatòria de subvencions per a la implantació d’instal.lacions de refrigeració basades en tecnologies alternatives als gasos fluorats d’alt potencial d’escalfament atmosfçeric, en establiments dedicats a la distribució comercial (PLA PIMA FRIO).Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques dedicades a la distribució comercial d’aliments, amb residència fiscal a Espanya. Per a més informació podeu consultar la convocatòria al BOIB o en aquest enllaç web. El termini per presentar les sol·licituds és del 10 d’octubre de 2018 fins al 16 de novembre de 2018.

 

A més pots consultar la GUIA DINÀMICA D’AJUDES I SUBVENCIONS de la Dirección General de Pequeña y Mediana Empresa on es publiquen mensualment totes les ajudes disponibles a la nostra comunitat autònoma.