S’amplia el termini de la convocatòria per sol·licitar els ajuts destinats a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, i  que enguany també està adreçada a donar continuïtat als establiments comercials, impulsades per la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria publicada en el BOIB núm 44, del 6 d’abril de 2019.

Quines són les actuacions que es poden subvencionar? 

  • Inversions per a la millora tecnològica encaminada a potenciar el comerç electrònic en establiments de venda presencial.
  • Inversions que impliquin un avenç cap una economia baixa en carboni, la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat.
  • Inversions per millorar l’accessibilitat i per eliminar barreres arquitectòniques.
  • Adquisició i instal·lació de l’equipament necessari per a la modernització de l’establiment.
  • Adquisició i instal·lació de l’equipament necessari per a la millora de la imatge de l’establiment (retolació comercial interior i exterior).
  • Obres i reformes que comportin la millora i modernització de l’establiment.

Més informació de la convocatoria  INFORMACIÓ I TRÀMITS 

També podeu telefonar al 971 178 900 o bé contactar amb nosaltres a  comerc@santjosep.org