Amb l’objectiu de donar suport al petit comerç i frenar la seva desaparició, la Secretaria d’Estat de Comerç del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme en col·laboració amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i amb la Societat Estatal Correus i Telègrafs (SASME) convoca la segona edició del Concurs d’Idees Tecnològiques per al Comerç Minorista, amb la finalitat de promoure el talent i la innovació i contribuir a generar solucions tecnològiques en el comerç minorista i que serveixin per a dinamitzar i modernitzar el petit comerç.

El termini de presentació de les sol·licituds romandrà obert fins al 31 d’octubre de 2019 . Els els destinataris als quals va dirigit el present concurs són els següents (enumeració orientativa):

1) Professionals i empresaris del sector de l’activitat comercial.
2) Emprenedors i Startups.
3) Tècnics municipals de les àrees de modernització, consum i comerç, etc.
4) Estudiants de grau de carreres tècniques i/o FP: informàtica, telecomunicacions, enginyeria i estudiants d’altres disciplines universitàries.
5) Desenvolupadors de programari, aplicacions informàtiques (Apps.), etc.

Annexos:

ANNEX I. Sol·licitud Inscripció
ANNEX II. Presentació Idea o Projecte

S’han de remetre els dos Annexos adjunts a la següent adreça: areaeconomica@femp.es