El BOE del 15/04 inclou un Decret Llei que ajorna durant un mes la presentació i el pagament de l’IVA, l’IRPF i l’impost de societats de les pime i els autònoms del mes d’abril. En lloc de cobrar-se dia 20 d’abril, es cobraran dia 20 de maig.

Se’n veuran beneficiades les pime i persones autònomes que tenguin un volum d’operacions (a efectes d’IVA) igual o inferior als 600.000 euros. Afecta també les administracions públiques. A qui no afecta és als grups empresarials que tributen de manera conjunta per totes les seves companyies.

Més informació:

Agència Tributària

AgènciaTributària Illes Balears