L’escenari postCOVID-19 està marcat per un període de reflexió derivat del confinament que probablement implicarà forts canvis en com es conceben i s’organitzen les empreses.

Aquest document està orientat a definir una guia per a empreses que es plantegen un nou escenari postCOVID-19 i volen revisar o pivotar la seva estratègia empresarial amb vista al futur, o per a empreses que volen repensar com surten de nou a un mercat desconegut que ha rebut i rebrà canvis normatius, tecnològics, de salut pública i de consum.

Índex

 1. Tendències de consum significatives postCOVID-19

 2. Nous valors de l’empresa postCOVID-19
  a. Nou marc de col·laboració
  b. Sostenibilitat
  c. Gestió de persones d. Riscos laborals
 3. Procés de canvi en el nou escenari

  a. Anàlisi de la situació de partida
  b. Definició de l’estratègia
  c. Anàlisi de la viabilitat econòmica de l’estratègia
  d. Redefinició de l’equip e. Comunicació de la nova proposta empresarial

  4. Recursos a considerar

Descarrega’t la guia aquí