La Conselleria d’Afers Socials i Esports, a través de l’Institut Balear de la Joventut, ha convocat els Premis Carnet Jove per a Projectes d’Autoocupació i ajudes per iniciar l’activitat empresarial. La convocatòria s’adreça als titulars del Carnet Jove de les Illes Balears d’entre 18 i 30 anys i agrupacions d’aquests joves que vulguin impulsar projectes de negoci des de l’autoocupació. Es poden presentar els projectes fins al 24 de setembre de 2020.

En concepte de premis i ajudes es destinarà una quantitat màxima de 30.000 €, a càrrec del pressupost de l’Institut Balear de la Joventut, per a l’any 2020. D’aquest import, 14.000 € es destinaran als premis i 16.000 € es destinaran a les ajudes per posar en funcionament els negocis premiats.

Estan prevists sis premis i ajudes, que s’atorgaran de la forma següent:

Un primer premi, dotat amb un import de 3.000 €, que s’atorgarà al millor projecte d’autoocupació. Aquest projecte també podrà rebre una ajuda de 5.000 € per a la posada en marxa.

Dos segons premis, dotats amb un import de 2.000 € cada un, que s’atorgaran als dos projectes més ben valorats després del primer premi. Aquests dos projectes també podran rebre una ajuda de 3.750 € cada un per a la posada en marxa.

Tres tercers premis, dotats amb un import de 1.000 € cada un, que s’atorgaran als tres projectes més ben valorats després dels atorgats com a primer i segons premis. Aquests tres projectes també podran rebre una ajuda de 2.500 € cada un per a la posada en marxa.

La selecció dels projectes guanyadors dels premis i de les ajudes es realitzarà en dues fases: a la primera, es seleccionaran un màxim de 15 projectes de negoci a partir de la documentació presentada i el vídeo de motivacions dels participants.

Es proposarà un màxim de 15 projectes que tendran dret a la realització d’un curs de creació d’empresa, dividit en 4 mòduls, que organitzarà i impartirà l’IDI, que col·labora en aquesta convocatòria.

Més informació: BOIB Nº151