La Direcció General de Promoció Econòmica ha publicat al BOIB la convocatòria d’ajuts a la internacionalització dotada de 385.000€ per afavorir les exportacions de les empreses afectades per la COVID-19 de les Illes Balears així com  projectes d’iniciació i consolidació. La convocatòria simplifica els tràmits respecte a anteriors edicions.

La convocatòria d’enguany unifica tots els ajuts dirigits a la internacionalització de les empreses (iniciació a la internacionalització, per una banda, i consolidació de projectes a l’exterior, per l’altre) en un sol text.

Així, la convocatòria d’enguany subvenciona dos tipus de projecte:

– D’iniciació: màxim 10.000 € per empresa o 50% dels costs elegibles (abans màxim 6.000€ i 25-50% dels costs elegibles en funció de la puntuació de l’empresa)

– De consolidació: màxim 20.000 € per empresa (abans màxim 18.000€ i 25-50% dels costs elegibles en funció de la puntuació de l’empresa)

Adaptació a la Covid-19

Els beneficiaris de la nova convocatòria hauran de complir algun dels següents requisits específics:

– Per a empreses o autònoms amb treballadors: Haver realitzat un ERTO per força major o per causes productives.

– Per a autònoms: tots aquells que han tingut dret a la prestació extraordinària per cessament d’activitat.

– Empreses o autònoms que no es troben en cap supòsit anterior i declaren responsablement l’afectació directa o indirecta per la COVID-19, cessant o reduint l’activitat en un 20%.