El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, a través de la Secretaria d’Estat de Comerç, convoca els Premis Nacionals de Comerç Interior 2021.

Aquests guardons són un reconeixement a l’especial labor dels Ajuntaments en les seves activitats de renovació i modernització del teixit comercial del centre de les ciutats. També es premien als petits comerços per la seva labor de desenvolupament i modernització empresarial, mitjançant la innovació i millora de la tecnologia, generant ocupació i donant vitalitat a les ciutats. Finalment, es reconeix a les associacions de comerciants que afavoreixen la dinamització i modernització d’àrees comercials urbanes pel seu desenvolupament comercial i modernització empresarial, mitjançant la millora de la tecnologia utilitzada, associació o fusió d’empreses i al foment i impuls dels Centres Comercials Oberts.

El Premi Nacional al Petit Comerç i el Premi Nacional a Centres Comercials Oberts estan dotats amb 15.000 euros cadascun. El Premi Nacional a Ajuntaments té caràcter honorífic, sense dotació econòmica.

Les candidatures es podran presentar fins al pròxim 31 d’octubre. S’haurà de presentar el model de sol·licitud i una memòria d’activitat que inclogui els punts a valorar segons les bases reguladores publicades en el BOE.

https://sede.serviciosmin.gob.es/es-es/procedimientoselectronicos/Paginas/detalle-procedimientos.aspx?IdProcedimiento=212