La Direcció General de Comerç ha obert una nova convocatòria de subvencions destinades a millorar i modernitzar el comerç i determinades empreses de serveis, així com la continuïtat dels establiments comercials considerats emblemàtics, amb especial atenció als establiments comercials i determinats serveis afectats per la crisi de la COVID-19.

Les actuacions que es poden subvencionar són les següents:

Inversions per a la millora tecnològica encaminada a potenciar el comerç electrònic en establiments de venda presencial.
Inversions que impliquin un avenç cap a una economia baixa en carboni, la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat.
Inversions per a millorar l’accessibilitat i eliminar barreres arquitectòniques.
Adquisició i instal·lació de l’equipament necessari per a la modernització de l’establiment.
Adquisició i instal·lació de l’equipament necessari per a la millora de la imatge de l’establiment (retolació comercial, interior i exterior).
Obres i reformes que comportin la millora i modernització de l’establiment i per a adaptar els locals a les noves necessitats sorgides a causa de la crisi de la COVID-19.
Despeses corrents produïdes a partir de l’1 de novembre i durant l’estat d’alarma.

El termini per a presentar les sol·licituds finalitza el dia 6 d’abril de 2021.

Així mateix, trobareu tota la informació de la convocatòria a l’enllaç següent de la Direcció General de Comerç:

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4544263&coduo=57&lang=ca

També podeu telefonar al 971 78 48 00 + 62966 / 62969 / 62970.

Us adjuntam el díptic amb tota la informació de la convocatòria.