A partir del pròxim 6 d’abril, la Fundació Laboral de la Construcció amplia l’oferta formativa amb un nou curs en línia* de màxima actualitat, que analitzarà les últimes novetats del Codi tècnic d’edificació (CTE) sobre seguretat en cas d’incendi, salubritat i, més extensament, estalvi d’energia.

El curs, de sis hores de durada, neix de les necessitats del sector detectades per la Fundació Laboral, per a adaptar-se a les últimes modificacions del document, d’obligat compliment des del mes de setembre passat. Una actualització que inclou canvis normatius, entre els quals destaquen els que afecten el document d’estalvi energètic (CTE-HE), que estableix la definició i paràmetres que regularan en el mercat immobiliari els edificis de consum gairebé nul.

Data d’inici: 6 d’abril
Durada: 6 hores

Contenguts:

Unitat 1. Principals novetats. Marc regulador dels edificis de consum gairebé nul i la protecció enfront de l’exposició al radó.

Unitat 2. CTE HE0. Limitació del consum energètic.

Unitat 3. CTE HE1. Control de la demanda energètica.

Unitat 4. CTE HE2 i HE3. Condicions de les instal·lacions.

Unitat 5. CTE HE4. Ús d’energies renovables per al consum d’aigua calenta.

Unitat 6. CTE HE5. Ús d’energies renovables per a la producció elèctrica.

Més informació sobre el curs “Novetats del DB-Haig d’estalvi d’energia” i inscripcions a cursosenconstruccion.com