Ja estan publicades 24 vacants per les ofertes de feina dels programes mixtos d’ocupació i formació 2022 organitzats per AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA i SERVEI D’OCUPACIÓ ILLES BALEARS (SOIB) que inicien aquest novembre: INSCRIPCIONS DEL 27 de setembre al 04 d’octubre.

✅ 10 VACANTS per participar com alumnat-treballador al
#SOIBJoveProgramesMixts  Conv. SOIB 2022: SOIB JOVE T’ATENEM SANT
JOSEP IV de 6 mesos de durada dirigit a persones joves desocupades majors
de 16 anys i menors de 30 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia
Juvenil.
Formació: C.P. nivell 1 ADGG0408, Operacions auxiliars de serveis
administratius i generals (390h)
✅ 1 DIRECTOR/A DE PROGRAMA
✅1 DOCENT DE C.P. ADGG0408

✅10 VACANTS per participar com alumnat-treballador al
#SOIB30ProgramesMixts, Conv. SOIB 2022: SOIB 30 JARDINS DE SA TALAIA
II de 6 mesos de durada dirigit a persones desocupades de 30 anys o més
inscrites al SOIB.
Formació: C.P. de nivell 1 AGAO0108 Activitats auxiliars a vivers, jardins
i centre de jardineria, sensibilització en la igualtat d'oportunitats (20h, codi
FCOO02) i inserció laboral i tècniques de recerca d’ocupació (15h, codi
FCOO01
✅ 1 DIRECTOR/A DE PROGRAMA
✅1 DOCENT DE C.P. AGAO0108

Aquests programes són finançats amb fons de la Conferència Sectorial d’Ocupació i
Assumptes Laborals i que poden ser cofinançats per la Unió Europea, a través de
l’FSE+ per al període 2021-2027.

INSCRIPCIONS ALS SEGÜENTS ENLLAÇOS:

Informació i accés a les ofertes per a alumnat-treballador per als programes mixts SOIB Ocupació i Formació | Servei d’Ocupacio

Ofertes de personal directiu, docent i de suport per als programes mixts SOIB Ocupació i Formació | Servei d’Ocupacio

Si tens dubtes contacta amb l’Agència de Desenvolupament Local de Sant Josep de
sa Talaia al 971800792.