La Direcció General de Comerç ha obert la convocatòria de subvencions destinades a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i de determinades empreses de serveis, així com la continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis considerats emblemàtics, publicada en el BOIB núm. 28, del 4 de març de 2023.

Les actuacions que es poden subvencionar són les següents:

  • Inversions en equipament informàtic per a la millora tecnològica i digital encaminada a potenciar el comerç electrònic en establiments de venda presencial.
  • Inversions que impliquin un avanç cap una economia baixa en carboni, la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat.
  • Inversions per a la millora de l’accessibilitat i per eliminar barreres arquitectòniques.
  • Adquisició i instal·lació de l’equipament necessari per a la modernització de l’establiment.
  • Adquisició i instal·lació de l’equipament necessari per a la millora de la imatge de l’establiment.
  • Obres i reformes que comportin la millora i modernització de l’establiment.

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el dia 4 d’abril de 2023.

Així mateix, trobareu tota la informació de la convocatòria a l’enllaç següent de la Direcció General de Comerç . També podeu telefonar al 971 177 000 + 62969 / 62970.