Els Premis `Empresa Circular´ són una nova iniciativa de CAEB amb la qual perseguim visibilitzar, reconèixer i incentivar els models circulars i impulsar la tan necessària transició de l’economia lineal a l’economia circular per a contribuir a fer front a la crisi climàtica i garantir la competitivitat i la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental de Balears.

Aquesta convocatòria de Premis està destinada, doncs, a aquelles empreses de Balears que aposten per un ús eficient dels recursos, per la minimització de residus, el seu reciclatge i/o reutilització, per l’allargament de la vida dels productes, la servitización per a evitar produir més, la innovació en dissenys i processos per a fer-los més ecològics, o la incorporació de tecnologia per a aconseguir mètriques que facilitin la presa de decisions, entre altres.

Per a aconseguir un model circular cada empresa i activitat ha d’analitzar les seves pròpies circumstàncies i realitzar la seva pròpia transició, tenint sempre present la millora contínua i la innovació.

ls mèrits a valorar seran fonamentalment:

✅Compromís de la direcció per a la integració de mesures circulars en tota la cadena de valor.

✅Anàlisi de cicle de vida de producte o servei.

✅Gestió de riscos i oportunitats circulars del Cicle de Vida.

✅Ús eficient de matèries primeres.

✅Ús de materials reciclats i/o reciclables.

✅Ús de fonts d’energia renovables.

✅Pràctiques de consum sostenible i responsable.

✅Aliances col·laboratives amb els grups d’interès/ baules del Cicle de vida

✅Formacions realitzades en matèria d’economia circular.

✅Accions de sensibilització a clients interns i externs.

✅Inversió tecnològica.

✅Innovació en disseny o redissenyo de productes i/o processos.

✅Objectius quantificables i indicadors de mesurament.

Es podran lliurar fins a quatre reconeixements:

🟢Premi a microempresa circular ( D’1 a 9 persones treballadores)

🟢Premi a petita empresa circular (De 10 a 49 persones treballadores)

🟢Premi a mitjana empresa circular (De 50 a 249 persones treballadores)

🟢Premi a gran empresa circular (De 250 o més persones treballadores)

El termini per a la presentació de candidatures finalitzarà el 23 de febrer de 2024 a les 15 h.

Per a més informació i inscripcions:
https://www.caeb.es/circularidad-pymes/