La Llei de StartUps incorpora un important conjunt de mesures dirigides a facilitar la creació i creixement d’aquestes empreses i a promoure la inversió en innovació.

Què ofereix la Llei de StartUp?

▪️Incentius fiscals: Beneficis per a les empreses emergents, menys imposats per a impulsar el teu creixement!
▪️Facilitats d’inversió: Atracció d’inversors per a finançar el teu startup
▪️Agilitació de tràmits: Menys paperassa, més temps per a enfocar-te en la teva idea.
▪️Promoció de la innovació: Foment de la recerca i desenvolupament

Quins són els principals objectius de la llei?

Entre els seus objectius principals, destaquen:

Fomentar la creació i el creixement d’empreses emergents a Espanya: especialment de les microempreses, de les petites i les mitjanes empreses, afavorint la seva capacitat d’internacionalització.

Atreure talent i capital internacional: amb l’objectiu de desenvolupar l’ecosistema espanyol d’empreses emergents.

Estimular la inversió pública i privada en empreses emergents.

Millorar la relació entre empreses, agents finançadors i territoris: posant especial atenció al foment d’atracció d’empreses emergents en entorns rurals (especialment, en aquelles zones menys poblades).

Impulsar la compra pública innovadora amb empreses emergents.

Promoure el seguiment participatiu de l’evolució de l’ecosistema espanyol d’empreses emergents.

 

Per a més informació: https://acortar.link/TFBveO