El Consell Insular d’Eivissa convoca un any més el Concurs de Disseny de Moda FUTUR ADLIB Noves Promeses 2024.

L’objectiu del Concurs és divulgar i ampliar la projecció de la moda Adlib i fomentar l’aparició de nous valors en el món del disseny de moda, així com posar a disposició de nous creadors els mitjans per desenvolupar i difondre els seus dissenys.

QUI S’HI POT PRESENTAR

Podran participar en aquest concurs tots els dissenyadors i les dissenyadores interessats, no professionals i que, a més, compleixin i acreditin els següents requisits:

– Ser major de 18 anys.

– No exercir, ni haver exercit amb anterioritat, l’activitat del disseny, la confecció i/o la comercialització de moda, de forma professional amb alta com autònom amb empresa o marca pròpia, en qualsevol de les formes jurídiques possibles.

– En el supòsit de què s’hagi exercit alguna d’aquestes activitats per a marca pròpia, podran participar si la marca i/o empresa té menys de tres d’anys d’antiguitat.

TERMINI

El termini de sol·licituds serà del 22 de març al 10 d’abril de 2024, ambdós inclosos.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les sol·licituds es poden presentar telemàticament a la seu electrònica del Consell Insular d’Eivissa, a la Secció Indústria i Comerç, on també es poden consultar les bases i descarregar-se els documents necessaris per emplenar: https://seu.conselldeivissa.es/

La documentació requerida també podrà presentar-se en qualsevol de les formes previstes en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. En aquest cas, s’haurà de comunicar per email, en el termini màxim de tres dies des del registre, adjuntant document pdf del justificant oficial del registre de la sol·licitud a: futuradlib@adlibibiza.es