El Govern de les Illes Balears, ha anunciat la convocatòria de subvencions quota zero d’autònoms per a emprenedors, amb una dotació inicial d’un milió d’euros, destinada a concedir ajuts per compensar les despeses de les quotes a la Seguretat Social a treballadors autònoms emprenedors que estiguin acollits a la tarifa plana d’autònoms residents a les Illes Balears. S’estima que podrà arribar a 1.000 autònoms beneficiats.

La quota zero d’autònoms per a emprenedors, que s’aprovarà en el Consell de Govern d’aquest divendres, s’abonarà mitjançant tres convocatòries de subvencions, la primera de les quals s’obrirà aquest mes, el 15 d’abril. En aquest sentit, la Conselleria d’Empresa,Ocupació iEnergia, a través de la Direcció General d’Empresa, Autònoms i Comerç, ha posat en marxa la primera convocatòria d’ajuts per als treballadors autònoms emprenedors que s’hagin donat d’alta de l’1 de juliol de 2023 al 30 de juny de 2024 i, amb caràcter retroactiu, per als qui s’hagin donat d’alta a partir de l’1 de gener de 2023.

El primer any de la quota zero d’autònoms per a emprenedors no té cap requisit, més enllà d’estar donat d’alta com a autònom, i és oberta a tots els perfils. Quant a les convocatòries següents, s’hi podran acollir els autònoms que durant el segon i tercer any no superin el salari mínim interprofessional (SMI). La convocatòria de 2024-2025 tindrà també una bonificació del 100 % i la tercera, la de 2025-2026, del 50 %.

Cal remarcar que la renovació de la subvenció no és automàtica i s’ha
de sol·licitar en cada convocatòria.

És important esmentar que la inscripció com a demandant d’ocupació en el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), just abans de l’alta de treballador autònom, és un requisit que han de complir les persones interessades a sol·licitar la subvenció, així com estar empadronades en un dels municipis de les Illes Balears; dur a terme la seva activitat i tenir el centre de treball a la comunitat autònoma, i estar al corrent del pagament de les obligacions amb l’Agència Tributària Estatal i l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB).

El termini de presentació de les sol·licituds comença el 15 d’abril de 2024 i acaba el 15 de juliol de 2024. Les concessions dels ajuts es resoldran per rigorós ordre d’entrada en el registre de la Comunitat Autònoma. Les persones interessades podran presentar les seves
sol·licituds de manera telemàtica o presencial.