Ajuts del Fons Tecnològic per a impulsar la competitivitat i modernització del petit i el mitjà comerç

  El Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) publica avui l’ordre de bases i la convocatòria del Fons Tecnològic 2023: 1,4 milions d’euros pels petites i mitjanes empreses del sector del comerç

  El Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) ha publicat aquest dijous l’Ordre del vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’estableixen les bases reguladores i s’aprova la convocatòria d’ajudes per al programa de modernització del comerç Fons Tecnològic 2023, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationUE). Aquestes ajudes es podran sol·licitar a partir de demà divendres, 26 de maig, i fins al pròxim 26 de juny.

  Es tracta d’una línia d’ajudes d’1.440.484 euros destinada a secundar i impulsar la competitivitat i modernització, a través de la transformació digital i sostenible, de les petites i mitjanes empreses del sector del comerç i de les associacions, entitats associatives o federacions i confederacions que tenguin entre els seus fins estatutaris i programes d’actuació la defensa dels interessos de petits establiments comercials.

  Els projectes subvencionables en el marc del Fons Tecnològic inclouen:

  a) Projectes de noves tecnologies dirigides a millorar diferents àrees de l’estratègia comercial en línia i de comunicació, del model de negoci i de l’experiència de compra.

  b) Projectes de noves tecnologies per a l’adaptació de l’espai físic de venda tant a les noves necessitats i els nous hàbits dels consumidors com a nous models de gestió.

  c) Projectes de solucions tecnològiques per a millorar l’eficiència i sostenibilitat del lliurament d’última milla.

  d) Projectes d’aplicació de solucions tecnològiques per a millorar l’eficiència en el consum energètic i dels recursos.

  La inversió mínima corresponent a les despeses que es considerin subvencionables (excloent-hi tot tipus d’impostos) serà de 2.000 euros, tant per a les pimes com per a les associacions sense ànim de lucre que duguin a terme actuacions en el sector comercial; mentre que la inversió màxima subvencionable per a tots dos tipus de beneficiaris serà de 50.000 euros (IVA exclòs).

  Les subvencions compreses en aquesta convocatòria estan incloses dins el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021, que preveu la convocatòria d’ajudes per a la promoció del teixit comercial, plans de millora competitiva, plans de màrqueting i disseny, i actuacions de millora de la competitivitat i/o foment del teixit comercial.

  Amb aquestes ajudes, el Govern vol fomentar el desenvolupament de plans i projectes de contingut tecnològic, innovador i sostenible que incideixin en la gestió de l’activitat comercial i en el seu model de negoci, i garantir l’adaptació d’aquests plans i projectes als nous hàbits de consum i les noves modalitats de venda, posicionament i distribució.