Ajuts per a despeses de cotització de dones i persones menors de 35 anys que iniciïn l’activitat empresarial

  Descripció:
  La Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, amb l’objectiu de promoure l’ocupació autònoma entre les dones i els joves, aprova la convocatòria d’ajudes per compensar les despeses de cotització dels sis primers mesos de 2023, amb una quantia màxima de 480€ per persona.

  Els beneficiaris hauran d’acreditar que gaudeixen del dret a l’aplicació de la quota reduïda de cotització a la Seguretat Social (Tarifa Plana), a més d’haver estat persones desocupades i inscrites en l’oficina corresponent del Servei Públic d’Ocupació, almenys des del dia abans de l’alta en el Règim Especial de Treball Autònom (RETA).

  Organisme emissor: Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball
  Data des-de: Dilluns, 03 de juriol de 2023
  Data fins al: Dilluns, 31 e juriol de 2023
  Categoria: Ajuts i subvencions
  Adreçat a:
  Temes:
  Àmbit: Illes Balears

  Enllaços:
  https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2023/11739/673524/resolucion-del-consejero-de-modelo-economico-turis
  https://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?coduo=3828706&lang=es
  https://iempren.es/nova-convocatoria-per-compensar-part-de-les-despeses-de-cotitzacio-de-dones-i-persones-menors-de-35-anys-que-iniciin-lactivitat-empresarial/